Uppgifter – Det psykodynamiska perspektivet

Ord – Freud och det psykodynamiska perspektivet

Ord att ta reda på:
Detet, jaget och överjaget
Medvetna, omedvetna och förmedvetna
Oidipuskomplex
Deterministiskt synsätt
Psykoanalys
Elektrakomplex, se: https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon?Lookup=elektrakomplex

Uppgift – Freud och det psykodynamiska perspektivet

Genomgång Freud: http://prezi.com/f7t5r6aaqtp_/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
Att läsa: http://www.catarinaahltorp.se/psykologi/psykologi1/psykoanalysen/ och/eller: https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/psykodynamiskt-perspektiv/

1. Varför anses Freud vara bra för sin tid?
2. Freuds personlighetsmodell.
a) Förklara Freuds personlighetsmodell.
b) Läs fallbeskrivningen Kalle, 7 år, vad i denna berättelse representerar Överjaget och Detet? Hur agerar Jaget hos Kalle?
c) Tror du att Freuds teori kring personligheten stämmer? Motivera.

Kalle, 7 år Kalle går förväntansfull till sin första skoldag. Under uppropet har läraren talat om att man inte bara kan säga saker rakt ut. Om man vill säga något, måste man först räcka upp handen. Innan Kalle somnade häromkvällen sa mamman till honom att han måste tänka på vad fröken sagt om att inte prata utan att räcka upp handen. Klassen går in i lektionssalen och fröken frågar eleverna vad de heter, var de bor, vad de gör på fritiden osv. Kalle blir kissnödig men vill inte störa. Han tänker: När fröken frågar mig kan jag passa på att säga att jag behöver gå på toaletten. Han väntar tappert på att det ska bli hans tur att svara på frökens frågor. Fröken pratar med eleverna i bokstavsordning och Kalle, som heter Ågren i efternamn, står längst ner på listan. Han blir alltmer kissnödig och har svårt att sitta stilla med fötterna men kämpar tappert vidare och väntar på sin tur. När fröken efter en, som Kalle tycker, oändlig tid, vänder sig mot honom och börjar prata med honom är Kalle så kissnödig att han inte kan säga någonting. Med högröda kinder och ansträngd blick springer han mot dörren. Han hinner precis in på toaletten. Efteråt känns det inte som någon befrielse för Kalle, han känner sig mycket dum. Han tycker att han gjort bort sig och vill inte gå tillbaka in i klassrummet
igen.

3. Martin, 16 år, är mörkrädd. Han har svårt att sova ensam i sitt rum utan att ha lampan tänd och han klarar inte av att sova borta. Han vill helst inte prata om sin rädsla. Bara hans föräldrar känner till den. Det gör att han också måste hitta på skäl till att han vill ha människor omkring sig när det är mörkt och att han inte kan sova borta. Fundera, hur skulle Freud förklara Martins mörkerrädsla?

4. Förklara oidipuskomplex och elektrakomplex.

5. Försvarsmekanismer, vilken försvarsmekanism passar in på följande exempel:
a) Femårige Johan har just fått en lillebror. Trots att Johan egentligen kan prata bra och är blöjfri sedan många år, börjar han prata bebisspråk igen och kissar på sig flera gånger.
b) När Ahmeds pojkvän gör slut säger Ahmed till sig själv: ”Det var skönt att bli av med honom. Jag hade ändå tänkt göra slut”.
c) Leena har varit i konflikt med sin pappa på morgonen. De har bråkat och Leena är på väldigt dåligt humör när hon kommer till sin fotbollsmatch. När domaren blåser av för en frispark under matchen får Leena ett vredesutbrott och skäller ut domaren och kallar denne för en komplett idiot.
d) Ett barn som avskyr sin mamma beter sig överdrivet ömsint och kärleksfullt mot mamman.
e) En man som förlorar mot sin fru i tennis skyller på att hans racket är riktigt dåligt och att han dessutom har ont i knäet.
f) Kan du komma på några situationer där du eller någon annan använt försvarsmekanismer? Fundera också på varför.
6. Utvecklingsfaser, enligt Freud grundläggs personligheten i den tidiga barndomen, problem i vuxen ålder kan många gånger förklaras av händelser i barndomen.
a) Beskriv Freuds utvecklingsfaser och vilka konsekvenser det kan få senare i livet.
b) Tror du det stämmer, att det som har inträffat i barndomen kan påverka oss som vuxna? Motivera ditt svar.
7. Det är viktigt att skilja mellan psykoanalysen som teori och metod.
a) Hur går psykoanalysen som behandlingsmetod till, förklara med hjälp av berättelsen om Martin?
b) Vad är syftet med psykoanalysen som metod?
8. a) Vilken kritik riktas mot det psykodynamiska perpektivet?
b) Vad tycker du är bra med psykoanalysen som metod och teori och vad tycker du är mindre bra med psykoanalysen som metod och teori?

Uppgift – Försvarsmekanismer

Försvarsmekanismer gör det lättare att orka med påfrestningar i livet och är olika strategier som vi använder oss av mer eller mindre i livet t.ex att dämpa ångest.

Läs om olika försvarsmekanismer (hoppa över Dagdrömmeri) sammanfatta dem och hitta på ett exempel till samtliga (om du inte kommer på gällande någon, hoppa över): https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/psykodynamiskt-perspektiv/forsvarsmekanismer/

När du är klar, lämna in på Classroom.