Uppgifter – Behavorismen

Uppgift – Behaviorismen samt arv och miljö

1. Hur ser beteendeperspektivet på vad som styr vårt beteende?

2. Pavlov, Skinner och Watson är tre berömda forskare som har utvecklat denna gren av psykologin, berätta om deras forskning samt vad var och en kom fram till.

3. Förklara följande begrepp:
Stimuli
OS samt BS
Respons
OR samt BR
Diskriminering
Generalisering
Utsläckning

4. Exemplen nedan beskriver olika slags inlärning. Klassisk betingning (bygger på en medfödd reflex och något kopplas till denna medfödda reflex) och Instrumentell inlärning (handlar om en medveten handling från den som betingas, personen lär sig vilka beteenden som ”betalar sig” och vilka som inte)? Ange vilken typ av inlärning det är, anser du att det är frågan om Klassisk betingning ange då vad som är betingad och obetingad respons respektive stimuli. Anser du att det är fråga om Instrumentell inlärning så ska du ange om det är positiv- eller negativ förstärkning (positiv förstärkning kan vara beröm eller uppmuntran och negativ förstärkning, något negativt tas bort), samt vem som utför handlingen?

a) Siv går en datakurs, genom sitt arbete. Hon kan ingenting om datorer. Hon håller dock ut och börjar få göra lite övningar. Efter en stund börjar det trassla till sig för henne. Skärmen framför henne bara flimrar. Kursledaren vågar hon inte fråga för han verkar argsint av sig. Försiktigt provar hon olika knappar, ingenting händer. Plötsligt slutar flimret och hon kan börja arbeta igen. Någon av knapparna i övre vänstra hörnet gav effekt. Nästa gång skärmen börjar flimra börjar Siv med att trycka på knapparna i övre vänstra hörnet.
b) En liten pojke har av sin mamma fått en ballong och är glad för detta. Plötsligt går ballongen sönder med en kraftig smäll, vilket skrämmer pojken till gråt. Han tröstas med en ny ballong, men samma sak inträffar även denna gång liksom vid mammans vidare försök att trösta med ballonger. Modern ger så småningom upp. En liten stund senare kommer den stolte fadern hem och har med sig en ballong. Pojken börjar gråta så fort han får syn på ballongen trots att den ännu inte gått sönder.
c) Peter, 16 år, har hamnat i ett gäng, där man sysslar med allt mer tvivelaktiga saker. En natt får Peter vara med när gänget bryter sig in i en motorcykelaffär och drar iväg med två av de största motorcyklarna. Därefter drar sig gänget tillbaka till en tom källare och skryter med vad de har gjort. Peter tycker att alltihop är oerhört spännande och vill gärna vara med nästa gång gänget ska ut på äventyr.
d) Ett 4-månaders barn som hittills bara ätit modersmjölk utfodras under en helg med välling när mamma är borta. Första gången ser han förvånad ut, men äter med god aptit. Nästa kväll drabbas barnet av en släng av magsjuka och kräks upp vällingen direkt. Han kräks flera gånger under kvällen och verkar mycket medtagen. Nästa gång föräldrarna försöker ge barnet välling vägrar han bestämt. Flera månader efter denna tilldragelse äter han inte välling utan vänder bort huvudet med avsmak.

5 a) Läs berättelsen om Jessica och använd de begrepp som du har lärt dig (inom detta område) för att förklara Jessicas beteende.
b) Beskriv hur en beteendepsykolog skulle hjälpt Jessica.
c) Fundera, har du eller någon du känner någon fobi? Vad kan det tänkas bero på? Vilka problem kan det innebära för en person med fobi?
d) Läs och diskutera de vanligaste fobierna: http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/vanliga-och-ovanliga-fobier_7855728.svd

Jessica, en fyraårig flicka har ont i öronen Hon blir mer och mer gnällig ju längre tiden går och hon inte får komma hem. En dag när hon får en tallrik välling till frukost äter hon bara en enda sked. Resten vill hon inte ha. Mamma säger till henne flera gånger att hon måste äta upp vällingen. Till slut bli Jessica så arg på sin mamma att hon vänder upp och ned på tallriken i sängen. Mamman tappar nu helt fattningen, daskar till Jessica på stjärten och låser in henne i en lite skrubb. Därinne är det alldeles mörkt och mycket trångt, vilket gör Jessica rädd. Hon skriker och gråter och vill ut. Efter en halvtimme släpper mamman ut henne och hon får komma tillbaka till sängen. När Jessica blir frisk vägrar hon att äta välling. Föräldrarna får inte heller stänga dörren om henne när hon ska sova. Då Jessica blir äldre märker omgivningen att hon alltid låter blir att stänga dörrar, till och med skåpdörrar får stå öppna. Hon får panik när hon ska resa med tåg, bil, och liknande, och så småningom isoleras hon mer och mer Hon kan inte längre resa till sitt arbete, eftersom hon inte klarar att ta sig dit. I stället måste hon skaffa ett arbete närmare hemmet, så att hon kan gå eller cykla till jobbet. Om hon ska äta soppa får det inte innehålla mjölk eller grädde. Andra soppor går bra. Hon blir med tiden ännu mer isolerad och måste sluta arbeta. När hon ser på TV eller läser om fysiskt våld blir hon illamående och upprörd, och så småningom slutar hon med att titta på TV och läsa dagstidningar. Hon säger att det bara innehåller våld.

6. Vilken kritik kan riktas mot behavorismen?

7 a) Vad innebär arv och miljö?
b) Vad ansåg anhängare av behavorismen, formas vi av arv och/eller miljö?
c) Vad anser du om vad bl.a. Paul Lichtenstein har kommit fram till dvs att arv och miljö spelar ungefär lika stor roll, generna 30 – 50 procent och miljön resten? Relatera till dig själv.