Behavorismen

Ordet behavorism kommer från engelskan behaviour som betyder beteende. 

Behaviorister eller beteendeperspektivet där man utgår från att beteendet är resultat av individens interaktion av miljön. Personen lär sig genom något som kallas betingning >>. Behavorismen uppstod som en inlärningspsykologi.

Evironmentalist, att generna är en passiv massa i cellerna som väntar på att bli formad av miljön.

Kritik mot Watson, han överskattade miljöns inverkan på personlighet.

Klassisk betingning innebär inlärning via association där ett visst stimuli eller en händelse automatisk utlöser en viss reaktion. Operant betingning eller instrumentell inlärning innebär inlärning via konsekvenser av ett beteende (Hwang & Nilsson, 2020, s. 44).

 

Genomgång behavorismen: 

Källförteckning

Hwang Philip & Nilsson, Björn (2020). Utvecklingspsykologi. Natur & Kultur.

Post a Comment