Sekter

Sekter

Sektfilm >> 

Manipulativa sekter >> 

Uppgift:
1. Välj en sekt att diskutera (se nedan).
2. Vad är det som utmärker denna rörelse för att vara en sekt enligt Roy Wallis kriterier? Motivera svaret (om du personligen anser att denna rörelse inte bör gå under begreppet sekt, skriv detta i så fall och motivera varför)
3. Har sekten uppkommit ur någon världsreligion eller någon religion som liknar sektens huvudtankar som du har läst om, vilken i så fall? Motivera varför.
4. Varför tror du att sekter uppkommer? Varför du tror att människor blir medlemmar i den sekt du har tittat på?
5. Fundera på föreningen FRI, tycker du att en förening som FRI ska få statligt stöd? Fri >> 

Förslag:
Scientologirörelsen, Familjen/Guds barn, den raélska religionen, Familjefederationen, Hare Krishna (ISCON, Krishnarörelsen), Aum shinri Kyo, Folkets tempel, Heaven´s Gate, Oshorörelsen (Bhagwanrörelsen), Sri Chinmoy, Siddha Yoga, Sathya Sal Baba, Teosofiska samfundet, Transcendental meditation, Dragon Rouge (The Order of the Black Diamond), The Church of Satan, The Temple of Set, Bibel Speaks, Brobyggarna, Familjefedrationen (Enighetskyrkan och moonrörelsen), Jehovas vittnen, Kristdelfianerna, Kristi församling (Boston Church of Christ), Livets ord (Trosrörelsen), Mormonerna, Maranata, Pingströrelsen,  World Light Center

Olika sekter hittar du i min litteratur eller religion >> 
__________
Sju kriterier/kännetecken för gruppering av sekter (utformat av Roy Wallis)
1. Sekten är en frivillig organisation i den bemärkelsen att anslutningen endast kan ske genom ett aktivt engagemang. I t.ex. Scientologikyrkan måste man gå ett särskilt utbildningsprogram för att få bli medlem
 
2. Medlemskapet är exklusivt, medlemmarna förväntas leva upp till sektledarnas moral och livsstil annars kan de uteslutas
 
3. Medlemmarna upplever sig såsom en elit eller utvalda, försedda med en högre kunskap. Denna kunskap finns bara inom sekten antingen i litterär form av någon gammal universell sanning eller av en profet som erhållit nya sanningar
 
4. Det som för utomstående främst utmärker en sekt är att den ofta lever i konflikt med samhället. Detta är inte sällan en stärkande och sammanhållande kvalitet för gruppen. Ett Jehovas vittne för t.ex. sin tro bekräftad då han eller hon har samhället mot sig
 
5. Trots den hierarkiska ordningen är den slutligen också egalitär i den bemärkelsen att alla medlemmar har lika rätt till och del av sanningen. I Mormonkyrkan räknas t.ex. alla som präster
 
6. Sektens budskap är etiskt och asketiskt, den berör individens liv och sociala mönster. Ofta är moralen förknippad med familjen och familjebildning. Man har ett fast normsystem i förhållande till omvärlden t.ex. till nöjen och sexualitet
 
7. Sekten är totalitär, den kräver total uppmärksamhet och engagemang av dess medlemmar. Total underkastelse är ett krav för medlemskap. Underkastelsen sker inom ramen för en hierarkisk struktur ofta med centrum för internationell guru eller ledare

Post a Comment