Övrigt

 

Teodicéproblemet
Teodicéproblemet handlar om hur en god allsmäktig Gud tillåter det onda och inte sätter stopp för allt lidande och all ondska. Filosofer och teologer har försökt att komma med lösningar på den frågan.

Att diskutera:

Vad ger de tre monoteistiska religionerna, judendom, kristendom och islam för svar på teodicéproblemet?
Hur ser du/ni på teodicéprobelemet? Presentera era åsikter för varandra och diskutera!
Alla tre pratar om den fria viljan, lidandet har orsakats av människan själv.

Judendom: Vissa människor är mer benägna att välja det onda men det finns även en god drift hos människan (kan inte tänka en ond makt i tillvaron bredvid Gud), däremot kan Gud i vissa fall sätta människan på prov. Vissa är ateister, andra ifrågasätter om Gud verkligen är allsmäktig.

Muslimer: Anser att människan själv får bestämmer om hon vill följa de levnadsregler som Allah har gett. Tron på predistination, Gud har i förväg bestämt hur det kommer att gå för människan. Ett svar som oftast ges är att Allah är så upphöjd över oss människor och att vi inte kan förstå hans handlande.

Kristendom: På Jesu tid såg man sjukdomar och olyckor som straff för onda handlingar. Jesus tog avstånd från detta synsätt, men gav inget direkt svar. De flest kristna idag betonar att Gud är god och kärleksfull (inte att det är Guds straff som vissa hävdar). Det är bättre att ställa sig på Guds sida i kampen mot det onda än att leta förklaringar till det onda. Fri vilja, att människan själv bidrar till det onda. Att det onda skapades i ”Edens lustgård” och att det var där det onda kom in i människans tillvaro.