Uppgifter – Kristendom

Uppgift 1 – Kristendom

  1. Läs sid. 64 – 67. Sammanfatta vem Jesus var.
  2. Läs sid. 73. Bibeln är kristendomens heliga skrift. Nya testamentet berättar om att Jesus kunde utföra under, han stillade oväder, botade sjuka och uppväckte döda. Enligt Jesus var det Guds kraft som verkade genom honom. När Nya Testamentets författare refererar till händelser i Jesu liv gör de anspråk på att det handlar om ögonvittnesskildringar (berättelser från personer som har varit med).
   Vad tror du, stämmer detta? Eller är det något som bibelns författare har hittat på? Motivera ditt svar.

Gud och människan inom kristendom
Läs sid. 74 – 75 och 1 MOS 26 – 28

   1. a) Vad menas med att kristendomen är monoteistisk samt hur är beskrivs gud inom kristendom?
    b) Hur är synen på människan?
    c) Läs ”Den apostoliska trosbekännelsen”. Trosbekännelsen sammanfattar kyrkans tro. Förklara den med egna ord.
   2. Många människor världen över ifrågasätter att Jesus och gud kan vara samma person
    a) Sammanfatta försoningsläran (ha med förklaring av arvssynden).
    b) Enligt den kristna gudsbilden är Gud treenig, vilket innebär att Gud är tre personer, Fader, Son och Ande, men ändå en. Förklara treenighetsläran, vem är Fadern, sonen och den heliga anden och hur hänger det ihop?
   3. Läs 77 – samt texten nedan. Jesus berättade ofta i liknelser för att förklara sitt budskap. Liknelsen om den obarmhärtige samariten i Lukasevangeliet 10:30 – 10:37 är viktig för den kristna synen på hur människan ska leva. Läs den och försök återge huvudtanken med egna ord. 

”Den barmhärtige samariern ”En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: ”Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus sade: ”Vad står det i lagen? Hur lyder orden?” Han svarade: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.”Jesus sade: ”Det är rätt. Gör det, så får du leva.” För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: ”Och vem är min nästa?” På den frågan svarade Jesus: ”En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.’ Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?” Han svarade: ”Den som visade honom barmhärtighet.” Då sade Jesus: ”Gå du och gör som han!”  Hämtat från: http://www.bibeln.se/las/2k/luk#q=Luk+10%3A30-37

__________

Uppgift 2 – Kristendom

   1. Läs sid. 68 – 72 och 78 – 80. Kristendomen är en världsvid religion som finns i många länder, världsdelar och kulturer. Skillnaderna är stora mellan olika riktningar. Kristna kyrkan splittrades 1054 i två riktningar, katolska och ortodoxa kyrkan, sedan även 1517 till en tredje riktning, protestantiska kyrkan.
   2. a) Varför splittrades kristendomen i olika riktningar?
    b) Berätta kort om de olika inriktningarna.

    Läs sid. 83 –  84 och texten nedan.
    3 a) Vem är kristen?
    b) Vad menas med att dopet är en bekännelse?
    c) Vad menas med att konfirmationen är en bekräftelse?

Text:

Det finns flera olika sätt att definiera en kristen. Man kan säga att en kristen än en människa som är döpt i Faderns och Sonens och den Heliga andens namn. Det är dopet som gör en människa till kristen, som en bekännelse till den kristna tron. Man kan också säga att tron på att Gud. Man kan också tänka sig att det är att följa Jesus bud och att anförtro sitt liv åt Jesus, som gör en människa till kristen.

Läs sid. 86. Liksom judendomen är det kristna gudtjänstlivet uppbyggt kring stora fester under året. Av vilka religiösa anledningar firar vi:

4 a) Jul
b) Påsk
c) Pingst

5. Se bifogat. Vad händer efter döden i kristen tro? 

Livet efter döden: https://www.svenskakyrkan.se/begravning/hopp-uppstandelse-och-evigt-liv