Kristendom

Kristendomen är värdens största religion med ca 2,0 – 2,3 miljarder anhängare i världen, ca 54% är katoliker, 19% är protestanter, 12% är ortodoxa och resterande är övriga kristna samfund.

Jesus är sannolikt världshistoriens mest kända och betydelsefulla person. Det vet vi vet om Jesus är att hans lärjungar började predika om honom, om Messias efter direkt efter hans död (Hedin s. 11, 2017). I förhållande till vad historikerna normalt har av källmaterial om personer som levde för ca 2000 år sedan är Jesus existens relativt väldokumenterad. I flera förhållandevis oberoende källor finns en person kallad Kristus. De viktigaste källorna till Jesus liv är de fyra evangelierna, i nya testamentet berättar de fyra evangelisterna om Jesus liv dvs Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Vi vet inte med säkerhet hur gamla evangelierna är, men man uppskattar att de skrevs mellan 60 och 90 efter Jesus födelse. Evangelierna styrker tron på att Jesus har existerat. Förutom evangelierna är Paulus Korintierbrev viktiga källor till Jesu liv, breven är skrivna 10–20 år efter Jesu död. Jesus är även känd från judiska och romerska skrifter. Den judiske militären och historieskrivaren Josefus (37–100 e Kr ) nämner mycket kortfattat Jesus, rabbinerna omtalar även de Jesus sporadiskt. Jesus sades vara en oäkta son till Maria och en romersk soldat, och det berättas att Jesus hängdes på påskafton. Den romerske historikern Suetonius (70–130 e Kr) skriver om Jesus att kejsar Claudius drev ut judarna från Rom på, även den romerske historikern Tacitus nämner Jesus. Tacitus säger att kejsar Nero år 64 gav de kristna skulden för Roms brand, och att de kristna hade namn efter Kristus (Illustrerad vetenskap, 2017). Jesus föddes enligt Matteusevangeliet 2:1 på Herodes tid, dvs. senast 4 f.v.t, enligt Lukasevangeliet 2:1–2 i samband med den romerska skattskrivning som Quirinius genomförde, dvs. tidigast 6 e.v.t. Som vuxen var Jesus offentligt verksam i Israel bara något år enligt de tre synoptiska evangeliernas framställning ca 2 -3 år. Även det exakta dödsåret är (26–36 e.v.t.), han ska dött på påskaftonen, en i fredag april (NE).

Etik

Jesus predikade att alla är välkomna i guds rike och mestb välkomna var de som inte tror att de är välkomna. Han försökte bryta de självbelåtnas benägenhet att döma sina medmänniskor (Hedin s. 16, 2017).

 

Genomgång försoningsläran:

Hur en gudstjänst kan gå till: https://www.svenskakyrkan.se/lundsstift/gudstjanst-fran-a-till-o

Konfirmation

Källförteckning

Illustrerad vetenskap (2017). Hämtad från: http://illvet.se/kultur/religion/ar-jesus-en-historisk-person den 19/3 – 2018. Hämtat från: Jesus – uppslagsverk – NE.se den 19/3 – 2018

 

 

Post a Comment