Uppgifter – Judendom

Uppgift 1 – Judendom

Läs s. 45 – 49, 54, 1 MOS 12 – 13, 17, 2 MOS 3, 6:2 – 6:13. Se bibeln: https://bibeln.se/visa?q=gen.1@b2k

1 a) Vilken betydelse har Abraham haft för det judiska folket?
b) Vilken betydelse har Moses haft för det judiska folket?
c) Judar anser, enligt avtal med gud, att de är Guds utvalda folk. Vad tror du det har inneburit för dem?

Läs s. 53 – 54 samt texten nedan.

2. Hur beskrivs gud inom Judendom?

Läs s. 53 – 54, 56 – 59,  1 MOS 26 – 28

3 a) Hur beskrivs människan?
b) Vilka inriktningar nämns i boken (kort)
c) Berätta kort om judiskt liv. 

Gud 

Inom judendom tror man på en gud, Monoteism, JHVH (gud på hebreiska skrivs jod-he-vav-he och förkortas ofta JHVH). Eftersom Jahve inte får uttalas säger man istället Adonaj (Herren). Shema, den judiska trosbekännelsen som lyder: ”Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai echad”, som innehåller sammanfattning av judarnas förhållande till gud: ”Hör Israel, Adonai (Herren) är vår Gud, Adonai är en” (5 Mos 6:4). Judendomens gud är skaparen, domaren och upprätthållaren. Gud är helig, evig, allsmäktig, allvetande, barmhärtig och rättfärdig. Gud är jordens och universums skapare. Abraham var den första som gav uttryck för denna monoteistiska tron genom att bryta med tron på många gudar.

Människan

Människan är förnuftig och är skapad till guds avbild, och människans uppgift är att förvalta skapelsen. Alla människor är jämställda och lika inför gud. En rättrogen Jude bör följa reglerna i Torah. Människan bör leva efter guds vilja men hon har även en fri vilja. Syndafallet, skiljer mellan gott och ont. Människan god men har både en ond drift jetser ha-ra, och en god drift jetser ha-tov.

__________

Uppgift 2 – Judendom 

 1. Läs sid. 59, 61 – 62.
  Judar håller väldigt hårt på judiska högtider, varför firar judar de olika högtiderna och hur? Nämn Sabbat, påsken samt en tredje som du tycker är viktig.
 2. Läs sid. 52
  Vilka är judendomens heliga skrifter, förklara kort?
 3. Läs sid. 50.
  Berätta om Klagomuren/Västra muren.
 4. Läs sid. 60
  Vad får man äta (kosher), inte äta (treif) inom judendom? Vad innebär “Du ska inte koka en killing i dess moders mjölk” (från Torah)?

_________

Uppgift 3 – Judendom

Läs sid 55, texten nedan samt Antisemitism – då och nu (ca 2 min).

1 a) Vad kan det bero på att judar så ofta utsatts för förföljelser och lever i diaspora? Diskutera om det finns några rationella förklaringar.
b) Hur tror du förföljelserna har påverkat judar?
c) Vad kan vi göra idag för att motverka antisemitism?

2. Den 27 januari är det internationella minnesdagen för förintelsens offer, Björn Wiman och Sanna Sjöswärd kommer då att prisas för sin bok ”Hatet mot judarna”. Judarna beskylls för att ha spridit viruset – och för att tjäna pengar på vaccinet. ”Judehatet är ett virus i sig”, säger Björn Wiman. Se: Därför fick judarna skulden för coronakrisen: https://youtu.be/6XvEkEUCXaY. Vad menar Björn Wiman med att ”Judehatet är som ett virus i sig.”?