Uppgifter – Judendom

Uppgift – Judendom

 1. Läs sid 74 – 75 samt texten.
  a) Abraham är viktig i alla de tre monoteistiska religionerna Judendom, Islam och Kristendom. Vilken betydelse har Abraham haft för det judiska folket?
  b) Vilken betydelse har Moses haft för det judiska folket?
  c) Judar anser, enligt avtal med gud, att de är Guds utvalda folk. Vad tror du det har inneburit för dem?
 2. Läs sid 61 samt texten. Hur beskrivs Gud inom Judendom
 3. Läs sid 62, texten samt utdraget från bibeln. Hur beskrivs människan? Se även 1 Mos 1:26 (Tanakh GT): https://bibeln.se/visa?q=gen.1.26@b2k
 4. Läs sid 63 samt texten nedan. Hur är kvinnans ställning inom judendom?
 5. Läs 68 – 71. Judar håller väldigt hårt på judiska högtider, varför firar judar de olika högtiderna och hur? Nämn Sabbat, påsken (texten Moses) samt en tredje som du tycker är viktig.
 6. Läs sid 76 samt Antisemitism – då och nu (ca 2 min): https://antisemitismdaochnu.se/
  a) Vad kan det bero på att judar så ofta utsatts för förföljelser och lever i diaspora? Diskutera om det finns några rationella förklaringar.
  b) Hur tror du förföljelserna har påverkat judarna?
  c) Vad kan vi göra idag för att motverka antisemitism?

Instuderingsfrågor – Judendom

 1. a) Abraham är viktig i alla de tre monoteistiska religionerna Judendom, Islam och Kristendom. Sammanfatta vem Abraham var.
 2. b) Vilken betydelse har Moses haft för det judiska folket?
 3. Om du läser 1 Moseboken kapitel 1 och 2 i Bibeln märker du att det finns två skapelseberättelser: Gud skapar världen 1 Mos 1:1: https://bibeln.se/visa?q=gen.1.1@b2k
  Människan i Edens trädgård 1 Mos 2:1: https://bibeln.se/visa?q=gen.2.1@b2k
  Människans olydnad och straff 1 Mos 3:1: https://bibeln.se/visa?q=gen.3.1@b2k
  a) Nämn några skillnader mellan dessa båda skapelseberättelser.
  b) Vad tror du att det kan finnas för förklaring till skillnaderna?
  c) Är det ett problem för en troende att det finns två skapelseberättelser, tror du?
  d) Texterna ger en del upplysningar om hur Gud uppfattas enligt judisk och kristen tro. Vad har Gud för egenskaper i dessa kapitel? Hur är gudssynen inom judendom?
  e) Hur beskrivs människan? I vilken relation står människan till Gud och till den övriga skapelsen, till naturen?
 4. Judarna håller väldigt hårt på judiska högtider, varför firar judar de olika högtiderna och hur? Nämn Sabbat, påsken samt en tredje som du tycker är viktig.
 5. Varför tror du att gemenskapen i Synagogan är så viktig?
 6. Hemmet och familjen betyder mycket i judendomen. Den gemensamma måltiden är viktig, det finns regler för hur maten ska tillagas och vad en jude får äta och inte äta. Det står på tre ställen i Torah: ”Du skall inte koka en killing i dess moders mjölk”. Vad innebär det?
 7. Judar anser, enligt avtal med gud, att de är Guds utvalda folk.
  a) Vad är de utvalda till?
  b) Fundera, om judarnas tro och att de är utvalda varit positiv eller negativ för dem?
 8. Begreppet jude är knutet till en etnisk grupp. Att tillhöra det judiska folket behöver inte innebära ett bejakande av den judiska religiösa tron, en jude kan vara mer eller mindre ”troende”. Olika uppfattningar om det religiösa livet har lett till olika riktningar. Nämn tre stora inriktningar och berätta kort om dem?
 9. Hur tror du en persons identitet skapas och påverkas att vara jude eller judinna samt genom att tillhöra de olika riktningarna?
 10. Läs Antisemitism – då och nu: https://antisemitismdaochnu.se/
  a) Vad kan det bero på att judar så ofta utsatts för förföljelser och lever i diaspora? Diskutera om det finns några rationella förklaringar.
  b) Hur tror du förföljelserna har påverkat judarna?
  c) Varför tror du att judendomen fortfarande finns kvar trots förföljelser (trots att ca 6 miljoner judar blev avrättade under andra världskriget)?
  d) Vad kan vi göra idag för att motverka antisemitism?