Uppgifter – Etik och moral

Uppgift 1 – Etik och moral

 Läs sid. 142 – 146, 203 – 204 och Kant 296.
1. Vad innebär etik och moral?
2. Förklara egoism, altruism och etisk universalism.
3. Förklara de etiska principerna dvs självbestämmande, principen att inte skada, göra gott principen och rättviseprincipen.
4. a) Förklara de etiska modellerna.
b) Förklara utilitarism och det kategoriska imperativet (denna behöver du bara svara på/kunna om du strävar efter högre betyg).
5. Vad ska Anna svara? Resonera utifrån de etiska modellerna: Pliketik, konsekvensetik, sinnelagsetik/avsiktsetik och dygdetik. 

“Lisa har köpt en klänning till skolavslutningen. Ingen är lyckligare än Lisa eftersom hon äntligen har hittat den klänning hon har letat efter. Lisas bästa kompis Anna ser klänningen på Lisa två dagar innan avslutningen, hon tycker att den ser förskräcklig ut på Lisa. Lisa frågar Anna: – Vad tycker du om min klänning, visst kommer jag att göra succé på skolavslutningen.”

__________

Uppgift 2 – Etik och moral

Detta är en gruppuppgift som sedan ska redovisas i tvärgrupper. Dokumentet i Classroom ska vara tillgängligt för alla i gruppen.

Gör en sammanfattning till de andra i tvärgruppen. Utgå från att du har ca 10 minuter på dig att redovisa ditt/ert ämne. Efter din redovisning ställ en fråga att diskutera i gruppen.

Uppgifter att göra/diskutera:

Grupp 1 – Abort

Läs sid. 152, 206 – 207 samt sidor bifogat. Ni får gärna använda Internet men var källkritiska. 

Uppgifter att göra/diskutera:
1. Vad säger svensk lag om abort?
2. Lista argument för och emot abort. Vilken är din/er uppfattning. Är det rätt att en kvinna avsiktligt avbryter en graviditet? Finns det något fall där det inte går att försvara abort?
3. Är att ta ett ”dagen efter piller” att göra abort? När börjar livet?
4. Vad säger våra världsreligioner om abort (se bifogat)?
5. Hur skulle en konsekvens-, sinnelags-, dygd-, pliktetiker resonera gällande abort?
6. Resonera om abort eller inte utifrån följande principer: Självbestämmandeprincipen, principen att inte skada, göra gott principen, rättviseprincipen.

Grupp 2 – Genredigering/genteknik

Läs sid. 208 samt sidor bifogat. Ni får gärna använda Internet men var källkritiska. 

Uppgifter att göra/diskutera:
1. Vad innebär genredigering?
2. Att åstadkomma förändringar i arvsmassan, som ärvs av framtida generationer, är idag förbjudet i Sverige och i många andra länder, men inte i alla. Vad anser du/ni, borde det vara tillåtet i Sverige, varför eller varför inte?
3. Vad säger någon religion om genteknik (se bifogat)?
4. Hur skulle en konsekvens-, sinnelags/avsikts-, dygd-, pliktetiker resonera gällande genteknik/genredigering?
5. Resonera om genteknik (fördelar och nackdelar) utifrån följande: Självbestämmandeprincipen, principen att inte skada, göra gott principen, rättviseprincipen.

Grupp 3 – Dödshjälp

Läs sid. 209 – 210 samt sidor bifogat. Ni får gärna använda Internet men var källkritiska. 

Uppgifter att göra/diskutera:
1. Förklara skillnaden mellan aktiv och passiv dödshjälp.
2. Vad säger lagen i Sverige om dödshjälp (se bifogat)?
3. Lista argument för och emot dödshjälp. Vilken är din/er uppfattning. Är det rätt att en hjälpa en människa att dö om personen ber om det?
4. Vad säger våra världsreligioner om dödshjälp (se bifogat)?
5. Hur skulle en konsekvens-, sinnelags/avsikts-, dygd-, pliktetiker resonera gällande dödshjälp?
6. Resonera gällande dödshjälp utifrån: Självbestämmandeprincipen, principen att inte skada, göra gott principen, rättviseprincipen.

Grupp 4 – Organdonation

Läs sid. 152, 206 – 207 samt sidor bifogat. Ni får gärna använda Internet men var källkritiska. 

Uppgifter att göra/diskutera:
1. Vad innebär organdonation?
2. Lista argument för och emot organdonation.
3. Borde det vara obligatorisk att registrera sig av vara organdonator eller inte?
4. Vad säger våra världsreligioner om organdonation?
http://www.livetsomgava.nu/wp-content/uploads/2019/03/Blad_12_religioner.pdf
5. Hur skulle en konsekvens-, sinnelags-, dygd-, pliktetiker resonera gällande organdonation?

Grupp 5 – Människan och naturen

Läs sid. 205, 221 – 222, 244. Ni får gärna använda Internet men var källkritiska. 

Uppgifter att göra/diskutera:
1. Har djur lika stor rätt som människor? Vilken är din/er uppfattning?
2. Vad anser du/ni om, civil olydnad, djurrättsaktivisters auktioner mot laboratorier, livsmedelsföretag, och djurfarmer? Hitta gärna artiklar att diskutera. T.ex. sök gärna på artiklar gällande aktivister mot minkfarmar eller Greenpeaces aktioner.
3. Vad säger olika världsreligionerna om förhållandet mellan människan och djuren och naturen?
4. Vi vet att det finns stora likheter mellan mänskliga organ och motsvarande organ hos en del djurarter, t.ex. grisar. Man börjar se möjligheter att använda djurorgan för transplantation till människor. Kan det vara moraliskt försvarbart att föda upp djur som organbanker? Är det någon skillnad att föda upp djur för konsumtion? Vad skulle en konsekvens-, sinnelags/avsikts-, dygd-, pliktetiker resonera gällande djurförsök (ha gärna med, i diskussionen, djurförsök gällande forskning för att livshotande sjukdomar ska upphöra och t.ex. gällande att göra smink)?
5. Diskutera djurens rätt och människans skyldighet utifrån följande principer: Självbestämmandeprincipen, principen att inte skada, göra gott principen, rättviseprincipen.

Grupp 6 – Feminism

Läs sid. 205. Ni får gärna använda Internet men var källkritiska. 

Uppgifter att göra/diskutera:
1. Hur ser det ut gällande kvinnors rättigheter/friheter historiskt (se bifogat)?
2. Varför handlar det så mycket om kvinnors rättigheter (och inte mäns rättigheter) tror ni/du?
3. Det finns olika varianter av feminism och benämningar på olika inriktningarna, beskriv kortfattat olika inriktningar (se bifogat).
4. Har feminism blivit ett skällsord dvs.negativt laddat, eller är det tydligt vad ordet står för? Motivera svaret (se bifogat).
5. Vad anser några av våra världsreligioner om jämställdhet/kvinnosyn?
6. Diskutera jämställdhet och kvotering utifrån följande principer: Självbestämmandeprincipen, principen att inte skada, göra gott principen, rättviseprincipen.