Etik och moral

Etik och moral, vad som är rätt och fel. Etiken är våra tankar om vad som är rätt och fel. Moral är våra handlingar, hur vi faktiskt agerar i situationer vi hamnar i. Ofta när man pratar etik och moral används oftast benämningen moral.

Alla religioner anser att man ska leva på ett sätt som är moraliskt rätt mot sina medmänniskor. En del religioner hänvisar till direkta påföljder om man bryter mot dessa regler. Dom västerländska religionerna hänvisar till en slutgiltig rättegång/dom som ska ledas av Gud.

Genomgång etik och moral filosofi tillsammans med religion: 

Post a Comment