Religionskunskap 1

Genomgång – en introduktion

__________

Uppgifter introduktion

Uppgift 1
Börja med att läsa s.

Svara på:
1. Vad tror jag på?
2. Tillhör jag någon religion, vilken?
3. Har jag någon i min närhet som är religiös?
4. Vem/vad har påverkat min uppfattning om världen?
5. Vad är min inställning till religion?

Uppgift 2: Himmel och jord – Utanför

Se filmen (ca 29 min).

Svara tillsammans i grupp på frågorna nedan.

1. Varför tror du att vissa grupper väljer att exkludera istället för att inkludera? Försök hitta olika exempel från filmen.
2. Vad betyder orden sekularisering och fundamentalism? Hur förklarar Susan Armstrong sin syn på hur de hänger ihop?
3. På vilket sätt kan religion eller livsåskådning påverka en individs identitet*? Hur kan det forma hur man ser på dig själv och andra?
4. Vad anser du, är det positivt eller negativt att identitet formas av religion och livsåskådning?

*Identitet handlar om vem vi tycker att vi är, hur vi uppfattar oss själva och hur vi upplever vår plats i sociala sammanhang. En människas identitet formas under hela livet utifrån både saker vi kan och inte kan påverka. En individ skapar sin identitet genom att förhålla sig till sin omvärld på olika sätt, dvs människor man möter, intryck man får och från olika erfarenheter.

__________

Post a Comment