Övrigt

Uppgift skönlitteratur – religionskunskap 2

Ni ska läsa OK, amen av Nina Solomin. Tidsram vecka 35 – 42. Inlämning senast den 20/10.

Uppgift:

Du ska beskriva typiska drag för Chassidism som du möter i Ok, amen. Använd de kunskaper du har om judendom då du förklarar och jämför trosföreställningar och levnadssätt. Diskutera konflikter som uppstår mellan det traditionella och det omgivna samhället och hur man löser det. Du ska dra slutsatser om hur religionen förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Redogör för hur Chassidism kan ha betydelse för människors upplevelse av identitet. Dra till slut en slutsats hur du påverkas av det du har läst.

Formalia:
Tänk på att alltid hänvisa till texten när du resonerar och diskuterar. Ange bokens sidnummer inom parentes eller i löpande text. Undvik helst citat ur boken. Rapporten ska vara max 3 A4 – sidor, teckensnitt Times New Roman storlek 12.