Abrahamitiska religionerna

Abrahamitiska religionerna

Middagen – jämförande uppgift

uppgift-kristendom-och-judendom-re2

uppgift-islam-re2

Teodicéproblemet

teodiceproblemet (Uppdaterad 9/12 – 2016)

Eget arbete om ett kristet samfund som inkluderar ett studiebesök 

Om ett kristet samfund

uppgift-kristet-samfund-re2 (Uppdaterad 10/1 – 2017)

Uppgift skönlitteratur – religionskunskap 2

Uppgift OK, amen – religionskunskap 2 >>

Individuell uppgift – skönlitteratur

Skönlitteratur i religionskunskap 2

Post a Comment