Uppgifter – Personlighetspsykologi

Uppgift 1 personlighetspsykologi

Läs sid. 238 – 244 i läroboken (samt min genomgång) och svara på följande frågor:

1. Vad innebär personlighetspsykologi?

2. Hur formas vår personlighet?

3. Berätta om Marshmallowtestet och vad man kom fram till?

4. Jag vill att du skriver ner:
a) Vilka egenskaper du har och hur du har fått dem (t.ex. utifrån arv, miljö, roll i syskonskaran)?
b) Vilka likheter och skillnader det finns mellan dig och andra?
c) Hur skulle du beskriva din personlighet?
d) När du är klar så para ihop dig med någon annan i klassen. Berätta om din personlighet. Efter får personen, du berättar för, kommentera om den personen tycker att det stämmer eller inte.

Uppgift 2 personlighetsteorier

Läs sid. 245 – 254, ev. tidigare kunskap (samt min genomgång).

1. Skriv kort om följande personlighetsteori dvs hur människan formas/påverkas enligt följande teorier:
• Psykoanalytisk personlighetsteori (26 – 28)
• Jungs personlighetstyper (245)
• Behavoristisk personlighetsteori (42)
• Social inlärningsteori (51 – 52)
• Biologiska teorier (96)
• Kognitiv teori (87)

2. a) Förklara Big Five (Femfaktorteorin), ha även med hur mycket som är arv och miljö.
b) Gör ett personlighetstest (frivilligt). Se länkar bifogat.
c) Sammanfatta din personlighet utifrån Big Five.

3. Vad finns för kritik mot personlighetstester?

Uppgift 3 personlighetspsykologi

Läs sid. 255 – 261 samt min genomgång.

1. Vad innebär intelligens (EQ, IQ)?

2. Vad finns för kritik mot intelligenstest?

3. Vad innebär GRIT, läs artikeln: Grit är grejen – om du vill lyckas i skolan:

Grit är grejen – om du vill lyckas i skolan

 

Uppgift personlighetspsykologi

Lämna in i Classroom i slutet av lektionen.
Läs den bifogade texten och svara på följande frågor:

1. Vad innebär personlighetspsykologi?
2. Hur formas vår personlighet?
3. Berätta om Marshmallowtestet och vad man kom fram till?

Se följande TED-föreläsning: Brian Little: Vem är du, egentligen? Pussel av personlighet: https://www.ted.com/talks/brian_little_who_are_you_really_the_puzzle_of_personality/transcript?language=sv

4. Skriv ner något som du anser Brian tar upp som är extra intressant.

Uppgift Personlighetspsykologi

Läs bifogat material samt om du behöver: http://www.catarinaahltorp.se/psykologi/psykologi2a/personlighetspsykologi/

Artikel: http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/kan-man-mata-intelligens
Genomgång: http://prezi.com/wesgbd1me8nr/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

1. Hur formas en person enligt det psykodynamiska perspektivet, biologiska perspektivet, humanistisk teori och beteendeperspektivet (kort)?
2. Förklara vad det innebär att vara A- och B- människa (försiktig och riskvillig).
3. Förklara Banduras Sociala inlärningsteori och vad han kom fram till.
4 a) Gordon Allport och Raymond Cattell är kända forskare inom personlighetspsykologin, berätta kort vad de kom fram till.
b) Vad innebär ”Big Five” (femfaktorteorin)? Förklara de olika personlighetsdragen samt hur mycket av personlighetsdragen som är arv respektive miljö.
C) Vad tror du, går det att utifrån personlighetsdrag dra slutsatser om hur en person kommer att göra/ agera i en viss situation? Varför/ varför inte?
5. Den amerikanska neurovetaren Richard Davidson anser att Femfaktorsteorin är delvis föråldrad, han pratar i stället om olika dimensioner, sammanfatta kritiken: https://www.svd.se/monster-i-hjarnan-ger-vink-om-personlighet
6 a) Det finns olika personlighetstest för att mäta personligheten. Personlighetstest kan användas t.ex. vid fastställande av diagnos, psykiska störning, mönstring, antagning samt rekrytering. Nämn två typer av personlighetstest samt vad man mäter.
b) Vilken kritik riktas mot personlighetstester?
7. Intelligens.
a) Vad är intelligens?
b) Vilken kritik finns mot intelligenstest?
8. Vad är emotionell intelligens?

Gruppuppgift personlighetspsykologi

Ni ska arbeta i grupp.
Utse en sekreterare som skickar svaren till samtliga i gruppen.
1. Vad innebär att vara en högkänslig personlighet, och vad tror ni om Elaine Arons teori om högkänslig personlighet, diskutera: https://www.hspsweden.eu/2015/09/22/om-hogkanslighet-highly-sensitive-person-hsp/
2. Läs texten nedan, Rädsla kan gå i arv.
a) Vad handlar texten om?
b) Forskarna menar att det finns nackdelar men även fördelar med att upplevda trauman kan gå i arv? Vilka fördelar och vilka nackdelar finns?
3. Läs artikeln Egenskapen som är viktigare än intelligens: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/egenskapen-som-ar-viktigare-an-intelligens
a) Vad innebär Grit?
b) Angela Duckworth hävdar i sina studier att Grit är viktigare än intelligenskvot för den som vill lyckas. Diskutera, vad anser ni?

Rädsla kan gå i arv
I en artikel i Illustrerad Vetenskap hävdar forskare att rädsla kan gå i arv. Upplevda trauman kan ärvas från föräldrar till barn, i flera generationer. Detta beror på något som kallas epigenetik, som gör det möjligt för kroppen att lagra föräldrars minne till deras barn. Det är denna mekanism som rustar nästa generation så att dom kan överleva nya miljöer. Men det kan även leda till ångest och depression.

Kerry Ressler och Brian Dias från Emory University School of Medicine i Atlanta visade i forskning att obehagliga minnen kan gå i arv. Forskningen gjordes på hanmöss, genom att ge dem en stöt samtidigt som dom utsattes för körsbärsdoft. Mössen reagerade således när dom kände doften även om dom inte fick någon stöt. När sedan deras ungar utsattes för körsbärsdoft samlades dom skräckslagna i grupp precis som deras pappor hade gjort. Forskarna visade även att nästa generation ärvde rädslan när dom rädda hanarnas säd användes vid konstgjord befruktning. Forskarna påvisade att rädslan fanns på något sätt lagrad i säden. Senare forskningar har hittat epigenetiska brännmärken i kromosomerna i djurens sädesceller. Forskarna tror att traumat från dom elektriska stötarna i kombination med doften av körsbär ändrade mönstret av metylmolkylerna på Olfr151-genen senare forskning hävdar att rädslan även finns i RNA, dvs miR-375 som fanns hos dom traumatiserade mössen men inte bara i säden utan även i hjärnan och blodet.

Rachel Yehuda som överlevde förintelsen undersökte förekomsten av psykiska sjukdomar bland 211 vuxna vars föräldrar hade överlevt förintelsen. Studien som gjordes på Icahn School pf Medicine i New York visade att barnen löpte två till fyra gånger större risk att utveckla PTSD, depression, ångest, ätstörningar eller drogmissbruk än andra barn, även om föräldrarna inte pratade om upplevelsen (Nilsson och Jirtle, 2014).