Uppgifter – Personlighetspsykologi

Instuderingsfrågor personlighetspsykologi >>

Gruppuppgift – personlighetspsykologi >>

gruppuppgift-personlighetspsykologi >>

Uppgift personlighetspsykologi

Läs i läroboken https://gleerupsportal.se kap. 3. Texten: http://www.catarinaahltorp.se/psykologi/psykologi2a/personlighetspsykologi/

Genomgång: http://prezi.com/wesgbd1me8nr/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

 1. Vad innebär personlighetspsykologi?
 2. Hur formas en person enligt det psykodynamiska perspektivet, biologiska perspektivet, humanistisk teori och beteendeperspektivet?
 3. Förklara vad det innebär att vara A- och B- människa (försiktig och riskvillig).
 4. Förklara Banduras Sociala inlärningsteori och vad han kom fram till.
 5. Gordon Allport och Raymond Cattell är kända forskare inom personlighetspsykologin, berätta kort vad de kom fram till.
 6. Vad innebär ”The Big Five” (femfaktorteorin)? Förklara de olika personlighetsdragen.
 7. a) Är det bra eller dåligt att tänka i personlighetsdrag, att ”typifiera” människor, anser du?
  b) Går det att utifrån personlighetsdrag dra slutsatser om hur en person kommer att göra/ agera i en viss situation? Varför/ varför inte?
  c) Kan det vara bra att ta reda på hur en person är genom personlighetstester?8. 
 8. Vilken kritik riktas mot personlighetstester?
 9. Intelligens.
  a) Vad är intelligens?
  b) Sammanfatta intelligensen historiskt.
  c) Vilken kritik finns mot intelligenstest?
 10. Vad är emotionell intelligens?

Gruppuppgift – personlighetspsykologi

Ni ska arbeta i grupp.

Utse en sekreterare som skickar svaren till samtliga i gruppen.

 1. Den amerikanska neurovetaren Richard Davidson anser att Femfaktorsteorin är delvis föråldrad, han pratar i stället om olika dimensioner, förklara:https://www.svd.se/monster-i-hjarnan-ger-vink-om-personlighet
 2. Vad innebär att vara en högkänslig personlighet, och vad tror ni om Elaine Arons teori om högkänslig personlighet, diskutera: http:// www.hspsverige.se/forskningsroumln-om-hsp/elaine-n-aron-frelsning-iwalnut-creek-sommaren-2013-del-1
 3. Läs artikeln Rädsla kan gå i arv: http://www.catarinaahltorp.se/wp-content/ uploads/2015/02/Artikel-fr%C3%A5n-Illustrerad-vetenskap.pdf
  a) Vad handlar artikeln om?
  b) Vad menar artikelförfattarna är fördelen med att upplevda trauman kan gå i arv och vad är nackdelen?
 4. Läs artikeln Egenskapen som är viktigare än intelligens: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/egenskapen-som-ar-viktigare-an-intelligens
 5. a) Vad innebär Grit?
  b) Angela Duckworth hävdar i sina studier att grit är viktigare än intelligenskvot för den som vill lyckas. Diskutera, vad anser ni?
 6. Om ni vill samt har tid, se: https://www.svtplay.se/video/14875860/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-27-avsnitt-1