Mediers, livsstilars och kulturs påverkan

Mediers, livsstilars och kulturs påverkan

Max 2 sidor, källor redovisas i texten samt med källförteckning. Skickas in på Vklass senast den 27/5 23:59. Använd kunskap utifrån det bifogade materialet och/eller kunskap som du har lärt dig från psykologin. Resonera kring hur du har formats och påverkats av kultur och medier. Ha med egna erfarenheter i ditt resonemang.

ilars och kulturs påverkan

Näthat och kränkningar >>

Vad innebär Grooming? >>

Naken på nätet >>

Mobilen stör tonåringens sömn >>

Dålig sömn leder till hälsoproblem >>

– Diskutera: Mobiltelefoners påverkan. Hur påverkar det dig att ständigt vara uppkopplad? 

Det många som lägger ut uppgifter om sitt privatliv på nätet på tex på twitter, bloggar och Facebook. Människor berättar om sina känslor och tankar, problem i kärlekslivet, om sina sjukdomar, laster osv. De berättar i princip om allt de gör. På Facebook är det exempelvis vanligt att man berättar om sina träningsvanor dvs när man tränar, vad man tränar, hur mycket man tränar för att få ”likes”. Mediesamhället har medfört många förändringar, både positiva och negativa. En förändring är den att gränserna mellan det offentliga och privata har suddats ut.

– Är Sociala medier bra eller dåligt? Läs:

Facebook – bra eller dåligt för de med låg självkänsla? >>

Svenskarna mår dåligt av Facebook >>

Vad fyller media för funktion för människor >>

 – Att fundera över.

a) Vilka medier omger oss idag?

b) Vilka medier tar du själv del av och på vilket sätt?

c) Hur påverkar medier dig? Är det positivt eller negativt för dig, anser du?

Post a Comment