Mediers, livsstilars och kulturs påverkan

Kultur

Ordet kultur är flertydigt och kan stå för många olika saker som skapar människors identitet. Det kan grundas i människans religion och identitet, yrkestillhörighet, kön, sexuell läggning, som har betydelse för identiteten. Kulturer är inte statiska, utan förändras ständigt (Turén 2019, s. 184, 186).

 

 

Källförteckning

Thurén, Torsten (2019). Vetenskapsteori för nybörjare. Liber AB.

Post a Comment