Mediers, livsstilars och kulturs påverkan

Inlämningsuppgift Mediers, livsstilars och kulturs påverkan

Uppge källor i texten samt en källförteckning på ett adekvat sätt.

Du jobbar enskilt. Max två sidor.
– Hur har du (din identitet) formats och påverkats av kultur och medier?
– För högre betyg, använd kunskap från den bifogade texten i ditt resonemang.

Post a Comment