Behandlingsalternativ

Psykologisk behandling är ett samlingsnamn för många olika vetenskapligt beprövade behandlingsmetoder. Behandlingen anpassas till de behov som patienten har.

Mer kommer: https://psykologiguiden.se/rad-och-fakta/fa-hjalp/olika-behandlingsmetoder/kbt