Behandlingsalternativ

Psykologisk behandling är ett samlingsnamn för många olika vetenskapligt beprövade behandlingsmetoder. Behandlingen anpassas till de behov som patienten har.

Mer kommer: https://psykologiguiden.se/rad-och-fakta/fa-hjalp/olika-behandlingsmetoder/kbt

Nätverksanalys, causal network analysis: https://modernpsykologi.se/2019/05/02/orsak-eller-symtom/?fbclid=IwAR3_LdZncGFjz_p-GGHsk-pEnQT4fHAZgQRu1s9vdq1IGkJB3HvQ9vwEm8s