Psykologi 2a

”Att vara lyckad är inte detsamma som att vara lycklig” (Lindeblad 2020, 19).

Yrkesgrupper inom psykiatrisk vård

Psykiater/Psykiatriker
Det är en legitimerad läkare som har vidareutbildat sig i psykiatri. En psykiatriker har befogenhet att skriva recept på läkemedel (Blume sid. 33, 2013).

Psykolog
En akademiker med utbildning inom psykologi som lett till en psykologexamen. En psykolog får inte får inte skriva ut recept på läkemedel (Blume sid. 33, 2013).

Psykoterapeut
Det kan vara en en psykolog, psykiater, sjuksköterska eller vårdlärare som har utbildat sig till psykoterapeut inom någon terapiinriktning (Blume sid. 33, 2013).

Källförteckning

Blume, Barbro och Sigling, Inga-Lisa (2013). Psykiatri 1. Repro Repro 8 AB, Stockholm.
Lindeblad, Björn Natthiko (2020). Jag kan ha fel och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunk. Bonnier fakta.

Post a Comment