Psykologi 2a

 I psykologi 2a läser vi om: 

  • Personlighetspsykologi dvs hur individen beskrivs utifrån sina egenskaper och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar.
  • Utvecklingspsykologi, dvs hur människan utvecklas genom livet i samspel mellan arv och miljö.
  • Klinisk psykologi, vilket innebär psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa.
  • Mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar.
  • Tillämpningsområden inom psykologin i relation till förändringar i samhället, dvs ämnet psykologi som griper in i alla situationer man möjligtvis kan stöta på i livet. 

Post a Comment