Stressreaktion | « Stress och kris

Handlar om effektiv omfördelning av resurser. Fyller en funktion för. överlevnad. Man tänker dåligt. Blodsockret stiger. Endorfiner utsöndras -smärta minskar. Man andas snabbare. Luftvägarna vidgas. Hjärtat slår snabbare. Blod- kärlen drar ihop sig. Blodet flyttas till större muskelgrupper. Ökad svettning. Illustrera savann. Är stress farligt 12.