Uppgifter – Kris och stress

Kris och krishantering samt stress och stresshantering
– Uppdaterad 5/12 – 2018
Denna uppgift ska genomföras muntligt i grupp. Samtliga i gruppen ska göra uppgiften samt redovisa, om en i gruppen inte är på plats inför redovisningen får någon annan i gruppen läsa den frånvarande i gruppens del. Kan man inte redovisa den angivna lektionen så får man istället en fråga/frågor på nästa prov i området.
Ni arbetar med uppgiften:  30/11, 14/12 (hemma), 11/1. Redovisning: 18/1 och den 25/1. Den lektionen ni inte redovisar behöver ni inte komma dvs halvklass vid redovisningarna.
Grupper och tillfällen:
Grupp A – redovisning X/X
Grupp B – redovisning X/X
För betyget E ska ni ta fram fakta samt kunna er fakta med stödord.

Grupp 1 – Läs läroboken sid. 228 – 231 samt https://lattattlara.com/klinisk-psykologi/stress-sarbarhetsmodellen/:
1. Vad innebär stress, vilka är kännetecknen?
2. Hur reagerar kroppen på stress?
3. Är all stress negativ? Motivera svaret.
4. Förklara vad Marianne Frankenhaeuser kom fram till och hur.
5. a) Vad innebär stress- sårbarhetsmodellen?
b) Hur förklarar den att vi klarar olika mycket stress?
6. Jag vill att du/ni under en vecka för ”stressdagbok”, dvs vad du/ni lägger tid på och funderar om du/ni känner er stressade hela tiden, ibland eller aldrig och vad det kan bero på.

Grupp 2 – Läs läroboken 332 –  238 samt https://www.vgregion.se/ov/ism/stress–rad-och-behandling/utmattningssyndrom/rad-och-behandling/ samt https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Posttraumatiskt-stressyndrom-PTSD/:
1. a) Idag pratar människor ganska ofta om att vara utbränd (utmattningssyndrom), vad innebär det?
b) Känner du/ni någon som är/har haft utmattningssyndrom? Varför tror du att detta inträffade? Annars hitta någon blogg/artikel där någon har haft utmattningssymptom.
2. Vad kan man göra åt stress dvs åtgärder och behandling?
3. a) Vad innebär Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD?
b) Hur behandlar man PTSD?
4. Jag vill att du/ni under en vecka för ”stressdagbok”, dvs vad du/ni lägger tid på och funderar om du/ni känner er stressade hela tiden, ibland eller aldrig och vad det kan bero på.

Grupp 3 – Läs läroboken 240 – 245.
1. Vad är en kris?
2. Vad innebär utvecklingskriser respektive traumatiska kriser, ge även exempel?
3. Berätta om krisens olika faser.
4. Vilket stöd finns om man hamnar i en kris?
5. Berätta om när du/ni eller någon ni känner alt. läst om hamnat i en krissituation, berätta vilken kris, och hur du/individen gjorde för att bearbeta krisen.

Grupp 4 – Läs läroboken 246 – 249, 214 – 217 samt https://lattattlara.com/klinisk-psykologi/kasam/ samt https://www.student.liu.se/studentstod/studenthalsan/kris/1.337329/Studenthlsan_krisreaktioner.pdf
1. Vad innebär starka krisreaktioner samt Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, berätta även om symtomen?
2. a) Vad innebär KASAM?
b) Hur förklarar KASAM att man trots något traumatiskt man har upplevt klarar sig bra dvs förblir psykiskt frisk?
3. Sammanfatta studenthälsan Linköpings universitets hjälp vid svåra händelser.
4. Berätta om när du/ni eller någon ni känner alt. läst om hamnat i en krissituation, berätta vilken kris, och hur du/individen gjorde för att bearbeta krisen.

 

Post a Comment