Uppgifter – Socialpsykologi

Uppgift socialpsykologi

Ni får välja att arbeta två och två eller individuellt. Inlämning 24/5 kl. 23:59 på Vklass (lämna in uppgift). Jag bedömer inte arbete som kommer in senare. Om du inte lämnar in i tid kommer du att bli testad på kunskapskraven i slutet av kursen (ett prov).  Alla källor redovisas i texten t.ex. (Ofstad 1990, 59) eller fotnoter, samt med en källförteckning.

Förslag på källor finns under varje fråga, ni har även:
https://prezi.com/ctkesimgnokz/psykologi-1/

1. Välj en av följande forskare Zimbardo, Sherif eller Asch och svara på:

 • Anledningen/orsaken till forskningen
 • Kort om experimentet (experimenten)
 • Vad man kom fram till.
 • Vad kan vi lära oss av forskningen?

Läs (förslag):
Zimbardo

https://www.youtube.com/watch?v=sZwfNs1pqG0
https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=Philip+Zimbardos+experiment%2C+Zimbardos+f%C3%A4ngelseexperiment
http://www.catarinariedel.se/psykologi/psykologi1/socialpsykologi/

Sherif:
https://www.youtube.com/watch?v=6QGNxRGgBwM
https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=Robbers+Cave-experimenten
Asch:
https://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8
https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/sociokulturellt-perspektiv/grupptryck/

 1. I byn Söderåker ska den gamla skolan göras om till en flyktingförläggning för tolv ensamkommande flyktingbarn. Människor som bor i byn reagerar mycket negativt och protesterar mot detta. Förklara vad som kan ligga bakom bybornas negativa inställning. Använd begreppen: Attityd, stereotyp, fördom och konformitet.
  Läs (förslag):

https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/sociokulturellt-perspektiv/attityder/
https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/sociokulturellt-perspektiv/fordomar/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/stereotyp
https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/sociokulturellt-perspektiv/grupptryck/

 1. Många människor ”faller offer” för åskådareffekten. Berätta:
 • Uppkomsten av effekten
 • Vad den innebär
 • Har du varit med om en sådan situation, berätta. Om inte, hitta ett exempel på nätet och sammanfatta
 • Faktorer som ligger bakom

  Att läsa (förslag):

https://ninaemilsson.wordpress.com/psykologi-1/individen-och-gruppen/askadareffekten/

 

 1. En av socialpsykologins mest omtalade experimentserier utfördes på 1960-talet av Stanley Milgram.
 • Anledningen/orsaken till forskningen
 • Kort om experimentet
 • Vad Milgram kom fram till
 • Vad kan vi lära oss av forskningen?
 • Man får inte göra om experimentet, av etiska skäl. Men om man hade fått göra om det, hade det blivit samma resultat som Milgram fick, tror du?

Läs (förslag): https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/sociokulturellt-perspektiv/makt-och-lydnad/

Inlämningsuppgift Socialpsykologi uppdaterad 3/3 – 2017

Gruppuppgift – Socialpsykologi >>

Läs följande forskningar: Zimbardo, Millgram, Sherifm och Asch och diskutera: 

 1. Anledningen till att göra undersökningen (arna).
 2. Sammanfatta hur det gick till.
 3. Vad personen kom fram till.

Uppgift att diskutera: 

1. ”Vi är födda intoleranta” – ”Vi och de, rätt och fel, välkänt och främmande. Vi människor har en stark benägenhet att indela och gruppera, placera andra i fack och skapa fördomar mot det okända. Det är ett ­beteende som påverkar många av våra beslut och inställningar och som får allvarliga konsekvenser för vår samexistens med andra människor.” Artikel: http://illvet.se/kultur/beteende/beteendepsykologi-vi-ar-fodda-intoleranta

a) Hur kan detta förklaras utifrån kognitiva scheman?
b) Om ”Fientlighet mot främlingar kan vara ett nedärvt beteende med djupa evolutionära rötter.”, kan det ändras, tror du och ska det ändras dvs att inte vara fientlig mot främlingar, varför/varför inte?

2. I ”Här mäts människors fördomar”, står det: ”Det är svårt att råda bot på främlingsrädsla. Men det är bra om människor blir medvetna, då kan de ändra sitt beteende.”
a) Tror du att detta stämmer? Diskutera.
b) Var man anknyta Lik-mig-effekten till artikeln?

Artikel: http://www.sydsvenskan.se/2003-03-03/har-mats-manniskors-fordomar

3. Diskutera artikeln ”Låg IQ ger fördomar”, det står: ”Personer som ger efter för rasism och fördomar kan helt enkelt vara korkade, enligt en ny kanadensisk studie i psykologi”

Artikel: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/lag-iq-ger-fordomar/