Uppgifter – Det psykodynamiska perspektivet

Det psykodynamiska perspektivet 

Uppdaterad 16/6 – 2022

”Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.”

Genomgång:

Uppgift 1 – Det psykodynamiska perspektivet

 1. Varför anses Freud vara bra för sin tid?
 2. Freuds personlighetsmodell.
  a) Förklara människans psyke. (s. 26-27)
  b) Arbeta två och två och rita en bild som illustrerar detet, jaget och överjaget.
  c) Psyket är uppdelat i tre skikt, vilka och förklara dem? (s. 27-28)
  d) Hur kan det omedvetna visa sig? (s. 28-29)
 3. Martin, 16 år, är mörkrädd. Han har svårt att sova ensam i sitt rum utan att ha lampan tänd. Han har även svårt för att sova borta. Martin vill helst inte prata om sin rädsla. Bara hans föräldrar känner till den. Det gör att han måste hitta på skäl till att han vill ha människor omkring sig när det är mörkt och att han inte kan sova borta.
  a) Fundera, hur skulle Freud förklara Martins mörkerrädsla? (s. 34)
  b) Förklara oidipuskomplex och elektrakomplex. (s. 34-35)
 4. a) Varför använder individer försvarsmekanismer? (s. 30)
  b) Förklara försvarsmekanismerna i boken samt ge exempel. (s. 30-32)
 5. a) Hur går psykoanalysen som behandlingsmetod till, förklara med hjälp av berättelsen om Martin? (s. 29)
  b) Vad är syftet med psykoanalysen som metod?
 6. Vilken kritik riktas mot det psykodynamiska perspektivet? (s.36-37)

Uppgift 2 – Det psykodynamiska perspektivet

En gruppuppgift, max tre.

 1. Läs artikeln bifogat, diskutera och sammanfatta Freuds “drömtydning”.
 2. Alla i gruppen gör minst tre små berättelser där de andra i gruppen ska gissa vilken försvarsmekanism det gäller.

Artikel: https://popularhistoria.se/vetenskap/vara-drommars-freud