Uppgifter – Identitet

Uppgift Introduktion

Uppdaterad 15/6 – 2022

Genomgång:

Läs: (s. 274 – 276)

1. Vad innebär arv och miljö?
2. Hur kommer forskare fram till hur mycket som är arv och miljö?
3. Redogör för Bronfenbrenners syn på olika system och sammanhang som formar en människa.
4. När vi läser psykologi 1 ska vi läsa/titta på det mänskliga beteendet och upplevelser ur olika perspektiv, vad menas med olika perspektiv?

___________

Examination: Verklighetsuppfattningar och självbilder, hur de påverkas och formas

Till din hjälp: Bifogad genomgång och läroboken s. 274 – 276 och 158 – 166.

Uppgift: Spela in en podd max tre eller filma/spela in dig själv. Du behöver inte lämna in något skriftligt.

Hur har du formats till den du är? Hur ser du på dig själv samt hur ser andra på dig?

I ditt/ert resonemang ha med:
Självförtroende
Självkänsla
Identitet
Arv och miljö  (ha även med forskning och Bronfenbrenner)