Uppgifter – Identitet

– Jag skulle verkligen rekommendera att göra examinationen ”Verklighetsuppfattningar och självbilder, hur de påverkas och formas”. Det en rolig uppgift att rätta, det går fort. Eleverna tycker om uppgiften eftersom de får välja och det är en annorlunda uppgift. Jag tror också att den är nyttig för eleverna att göra, de får verkligen relatera till sig själva. Vissa använder podden/redovisningen för att prata av sig och vilken självinsikt många elever har. Eleverna är dessutom superduktiga!

__________

Uppgift Introduktion

Uppdaterad 15/6 – 2022

Genomgång:

Läs: (s. 274 – 276)

1. Vad innebär arv och miljö?
2. Hur kommer forskare fram till hur mycket som är arv och miljö?
3. Redogör för Bronfenbrenners syn på olika system och sammanhang som formar en människa.
4. När vi läser psykologi 1 ska vi läsa/titta på det mänskliga beteendet och upplevelser ur olika perspektiv, vad menas med olika perspektiv?

___________

Examination: Verklighetsuppfattningar och självbilder, hur de påverkas och formas

Till din hjälp:
Bifogad genomgång och läroboken s. 274 – 276 och 158 – 166.

Uppgift: Spela in en podd max tre eller filma/spela in dig själv. Du behöver inte lämna in något skriftligt.

Tid: Ensam max 10 min och fler max 30 min. Inlämning senast 31/8, 23:59.

Betyg: Upp till C.

Uppgift – Verklighetsuppfattningar och självbilder, hur de påverkas och formas

Hur har du formats till den du är? Hur ser du på dig själv samt hur ser andra på dig. Samt ha med hur du har påverkats av andra?

Betyg: Upp till C. 

I ditt/ert resonemang ha med:

Självförtroende

Självkänsla

Identitet

Arv och miljö  (ha även med forskning och Bronfenbrenner)