Uppgifter – Biologiska perspektivet

Det biologiska perspektivet
31/1 – 2019

Läs läroboken (nok.se) kap. 5 sid. 76 – 84 samt
http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=18186

1. Vad innebär det biologiska perspektivet?
2. Hur påverkar signalsubstanser hur vi mår och beter oss? Berätta om två av våra signalsubstanser, hur de påverkar oss vid brist eller obalans.
3. Hur påverkar hormoner hur vi mår och beter oss? Berätta om två av våra hormoner, hur de påverkar oss.
4. Läs artikeln ”Kidnappad hjärna”: http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/kidnappad-hjarna Vad tror du/ni, kan det vara urgamla system för överlevnad som orsakar dagens beroendeproblem?
5. Redogör för vad psykisk ohälsa och hälsa är samt vad du/ni anser psykisk hälsa är.
6. Vad innebär att vara ”spänningssökare”?
7. Nämn kritik mot perspektivet.
8. Du ska välja en av följande psykiska funktionsnedsättningar: Autism/Asperger, ADHD, depression, Panikångest, Tvångssyndrom, Schizofreni, Bipolär sjukdom. Du ska beskriva orsak, symptom samt möjliga behandlingsmetoder.

Gruppuppgift – Biologiska perspektivet (Neuropsykologi)

Ni ska arbeta i grupp och lämna in. Jag delar in er i grupper.

Inom den biologiska psykologin tittar man framför allt vad som händer i hjärnan, de kemiska processerna, hormoner och nervsystemet hur det påverkar oss. Man försöker förklara hur människor påverkas av fysiologiska fenomen samt hur fysiologiska fenomen påverkar människan. Ärftlighet är intressant för den biologiskt inriktade forskaren.

Läs: https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/biologiskt-perspektiv/

1. a) Vad är det som påverkar oss enligt det biologiska perspektivet?
b) Berätta någon fördel och någon nackdel med perspektivet.

2. Tänker du med höger eller vänster hjärnhalva? Antagligen tänker du med hela hjärna, hela tiden. Men det finns vissa studier som påvisar att vänster och höger hjärnhalva används mer eller mindre vid olika arbetsuppgifter, man pratar om hjärnhalva dominans. Diskutera, vilken är din starka sida?

Läs läroboken 3.2 samt https://psykologi.ifokus.se/articles/4d71544db9cb462227065302-det-biologiska-perspektivet

3. 2001 presenterade socialpsykologen Henrik Högh-Olesen två personlighetstyper dvs ytterligheter i en skala. Han menar att vi människor varierar i vårt sätt att möta okända saker.
a) Förklara den försiktiga och den riskvilliga typen, även kallad A- och B- människor.
b) Vad innebär spänningssökare?
c) Vilken typ är du, A- eller B- människa, är du spänningssökare?

Frågor det biologiska perspektivet

Uppdaterad 11/12 – 2017

Läs i boken 13.1 och 13.2 samt http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=18186

Genomgång: http://prezi.com/sopvmi5tmgtp/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

1. Hur påverkar signalsubstanser hur vi mår och beter oss? Berätta om två av våra signalsubstanser, hur de påverkar oss vid brist eller obalans.

2. Hur påverkar hormoner hur vi mår och beter oss? Berätta om två av våra hormoner, hur de påverkar oss.

3. Läs artikeln ”Kidnappad hjärna”: http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/kidnappad-hjarna
Vad tror du/ni, kan det vara urgamla system för överlevnad som orsakar dagens beroendeproblem?

Läs kap. 20 samt http://habilitering.se/vara-insatser/personlig-vard/psykisk-halsa-och-ohalsa

4. Redogör för vad psykisk ohälsa och hälsa är samt vad du/ni anser psykisk hälsa är.

5. Du ska välja en av följande psykiska funktionsnedsättningar: Autism, Adhd, Depression, Panikångest, Tvångssyndrom, Schizofreni, Bipolär sjukdom. Du ska beskriva orsak, symptom samt möjliga behandlingsmetoder.

6.a) Varför tror du/ni att det fortfarande är så tabubelagt att prata om psykiska problem och sjukdomar? Eller är det inte? Motivera ditt svar.
b) Vilka fördomar omgärdar de psykiska funktionshindren, vad kan de bero på och hur ska man komma till bukt med dem?

7.Vilken kritik riktas mot att ställa diagnoser (20.9)?