Uppgifter – Biologiska perspektivet

Uppgift – Det biologiska perspektivet

1. Vad tittar man på (forskar om) inom det biologiska perspektivet?
2. Vad är det biologiska perspektivets styrka och svagheter?

Läs bifogat sid 105 – 108 och7eller texten nedan.

3. Hur påverkar signalsubstanser hur vi mår och beter oss? Berätta om två av våra signalsubstanser, hur de påverkar oss vid brist eller obalans.
4. Hur påverkar hormoner hur vi mår och beter oss? Berätta om två av våra hormoner, hur de påverkar oss.
5. Läs 12 roliga fakta om hjärnan: http://www.hjarnguiden.se/12-roliga-fakta-om-hj%c3%a4rnan/

Text att läsa:
Signalsubstanser

I slutet av varje nervcell finns små blåsor fyllda med kemiska ämnen dvs signalsubstanser. En signalsubstans är ett ämne som finns naturligt i kroppen och som transporteras mellan nervceller, neuron och kan sätta igång en respons. Det finns olika sorters signalsubstanser som alla fungerar på olika sätt men de kan också ge liknande typer av respons.

– Dopaminets viktigaste uppgift är inte bara att få oss att må bra utan att få oss att välja vad vi ska lägga fokus på, dopaminet är vår motor. Dopamin är speciellt viktig för vår upplevelse av njutning och belöning. Vissa hävdar att vi kan få en dopamin-kick när individen förväntar sig något positivt som t.ex. god mat, sex eller pengar (Astra Zeneca, 2019). Dopaminet får en individ att vilja ta det goda som ligger framför personen och endorfinerna som gör att det smakar gott.
– Noradrenalin har betydelse främst när det gäller vakenhet, aktivitet och uppmärksamhet. Signalsubstansen anses vara sänkt hos människor som lider av depression.  Drogerna amfetamin och kokain saktar ner synapsens förmåga att ta upp noradrenalinet vilket innebär att hjärnan får tillgång till substansen under en längre tid. Detta leder till ökad vakenhet samt att individen blir upphetsade eller kamp/flykt beredda (Lisas psykologiskola 1, 2015).
– Serotonin är bl.a. inblandat i sömn, vakenhet, aggressivitet, impulsivitet, aptit och sexuell lust. Signalsubstanser påverkar vårt humör och kan lindra smärta och ångest. Serotonin anses vara i obalans hos människor som lider av depression (Wikipedia, 2019). Dopamin, serotonin och endorfiner har en sak gemensamt dvs de aktiverar hjärnans belöningssystem och ger en känsla av välbefinnande.

Hormoner, molekyler som fungerar som budbärare från cell eller organ i kroppen till en annan cell eller grupp celler.

– Endorfin är kroppens smärtstillande medel som liknar morfin. Högre production av motion, beröring, massage och sex. När endorfinhalten ökar mår vi bättre (Endorfiner på konstgjord väg kallas morfin).
– Oxitycin är kroppens eget ”lugnochro-hormon” oxitycin. T.ex. att klappa en hund, gå på massage, meditera, ligga i ett varmt bad och ha sex är bara några exempel på oxitycin-höjare.
– Adrenalinet kopplar på flyktsystemet. Motverkar stress och förbättrar prestationer. Adrenalin får oss att känna välmående när vi tränar och som ger oss fjärilar i magen när vi är attraherad till någon. Adrenalin får individen att reagera på faror och plötsliga händelser, vilket är viktigt för människans överlevnad (Utforskasinnet, 2018).
– Testosteron är ett könshormon som bildas i första hand i testiklarna men även i äggstockarna hos kvinnor och binjurarna hos både män och kvinnor. Under puberteten ökar produktionen av testosteron hos båda könen, men ökningen är kraftigare hos män. Testosteron ger också en ökad sexlust hos män. Hos kvinnor är den ökade sexlusten under puberteten troligen en kombination av ökade halter av både testosteron och det kvinnliga könshormonet östrogen. Den sexuella driften hålls sedan igång under livet bland annat med hjälp av testosteron. Konstgjort testosteron används som dopningsmedel.

Spänningssökare, individer som kräver extra mycket stimulans för att känna lust. Detta kan bero på deras hjärnkemi. Med anledning av detta kan spänningssökare t.ex. ha riskfyllda fritidsaktiviteter. Spänningssökande personer har mycket svårare t.ex. att klara av nyårslöften som att sluta röka, eftersom de har svårare att reglera hur mycket dopamin som som utsöndras i hjärnan. Impulsiva och risktagande personer har färre receptorer för att begränsa dopaminutsöndring vid en sån upplevelse och blir därför lättare beroende av det som ger dem kickar, som t.ex. att röka, spendera pengar eller använda droger (Vetenskapsradion).

Genomgång det biologiska perspektivet: https://prezi.com/sopvmi5tmgtp/det-biologiska-persopektivet/

Uppgift – Diagnos/psykisk ohälsa

Du ska välja en av följande psykiska funktionsnedsättningar/diagnoser: Autism/Asperger, ADHD, depression, panikångest, tvångssyndrom, schizofreni (psykossjukdom), bipolär sjukdom. Du ska beskriva:
1. Orsak
2. Symptom
3. Behandlingsmetoder

Kontakta mig så ska hjälpa dig med en källa beroende på vilken diagnos du väljer.