Uppgifter – Behavorismen

Behaviorismen

Uppdaterad 16/6 – 2022

”Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.”

Genomgång:

Uppgift 1 – Behaviorismen

 1. Hur ser beteendeperspektivet på vad som styr vårt beteende?
 2. Pavlov, Skinner och Watson är tre berömda forskare som har utvecklat denna gren av psykologin (s. 43-50).
 3. Berätta om Pavlos forskning samt vad han kom fram till.
 4. Berätta om Watsons forskning samt vad han kom fram till.
 5. Berätta om Skinners forskning samt vad han kom fram till.
 6. Förklara följande begrepp:
  Klassisk inlärning/betingning
  Obetingad och betingad stimulus
  Obetingad och betingad respons
  Diskriminering
  Generalisering
  Utsläckning/beteendeterapi (s.53)
  Instrumentell inlärning
  Positiv förstärkning
  Negativ förstärkning
 7. Exemplen nedan beskriver olika slags inlärning. Klassisk betingning (bygger på en medfödd reflex och något kopplas till denna medfödda reflex) och Instrumentell inlärning (handlar om en medveten handling från den som betingas, personen lär sig vilka beteenden som ”betalar sig” och vilka som inte)? Klassisk betingning innebär inlärning via association där ett visst stimuli eller en händelse automatisk utlöser en viss reaktion. Instrumentell inlärning innebär inlärning via konsekvenser av ett beteende.Ange vilken typ av inlärning det är, anser du att det är frågan om Klassisk betingning ange då vad som är betingad och obetingad respons respektive stimuli. Anser du att det är fråga om Instrumentell inlärning så ska du ange om det är positiv- eller negativ förstärkning (positiv förstärkning kan vara beröm eller uppmuntran och negativ förstärkning, något negativt tas bort), samt vem som utför handlingen?

  a) Siv går en datakurs, genom sitt arbete. Hon kan ingenting om datorer. Hon håller dock ut och börjar få göra lite övningar. Efter en stund börjar det trassla till sig för henne. Skärmen framför henne bara flimrar. Kursledaren vågar hon inte fråga för han verkar argsint av sig. Försiktigt provar hon olika knappar, ingenting händer. Plötsligt slutar flimret och hon kan börja arbeta igen. Någon av knapparna i övre vänstra hörnet gav effekt. Nästa gång skärmen börjar flimra börjar Siv med att trycka på knapparna i övre vänstra hörnet.

  b) En liten pojke har av sin mamma fått en ballong och är glad för detta. Plötsligt går ballongen sönder med en kraftig smäll, vilket skrämmer pojken till gråt. Han tröstas med en ny ballong, men samma sak inträffar även denna gång liksom vid mammans vidare försök att trösta med ballonger. Modern ger så småningom upp. En liten stund senare kommer den stolte fadern hem och har med sig en ballong. Pojken börjar gråta så fort han får syn på ballongen trots att den ännu inte gått sönder.

  c) Peter, 16 år, har hamnat i ett gäng, där man sysslar med allt mer tvivelaktiga saker. En natt får Peter vara med när gänget bryter sig in i en motorcykelaffär och drar iväg med två av de största motorcyklarna. Därefter drar sig gänget tillbaka till en tom källare och skryter med vad de har gjort. Peter tycker att alltihop är oerhört spännande och vill gärna vara med nästa gång gänget ska ut på äventyr.

  d) Ett 4-månaders barn som hittills bara ätit modersmjölk utfodras under en helg med välling när mamma är borta. Första gången ser han förvånad ut, men äter med god aptit. Nästa kväll drabbas barnet av en släng av magsjuka och kräks upp vällingen direkt. Han kräks flera gånger under kvällen och verkar mycket medtagen. Nästa gång föräldrarna försöker ge barnet välling vägrar han bestämt. Flera månader efter denna tilldragelse äter han inte välling utan vänder bort huvudet med avsmak.

Uppgift 2 – Behaviorismen

1 a) Fundera, har du eller någon du känner någon fobi (s. 44)? Vad kan det tänkas bero på? Vilka problem kan det innebära för en person med fobi?
d) Läs och diskutera de vanligaste fobierna (se bifogat) Fobier: https://trelleborg.skolfilm.se/film/1f1169847fa)

2. Vad innebär social inlärning (ha med imitationsinlärning och modellinlärning) (s. 51-52)?
3. Vilken kritik riktas mot beteendeperspektivet/behaviorismen (s. 54)?