Behavorismen

Ordet behavorism kommer från engelskan behaviour som betyder beteende. 

Behaviorister eller beteendeperspektivet där man utgår från att beteendet är resultat av individens interaktion av miljön. Personen lär sig genom något som kallas betingning >>. Behavorismen uppstod som en inlärningspsykologi.

Evironmentalist, att generna är en passiv massa i cellerna som väntar på att bli formad av miljön.

Kritik mot watson, han överskattade miljöns inverkan på personlighet.

Genomgång behavorismen: 

 

Post a Comment