Psykologi 1

Frågor Introduktion: 

  1. Vad innebär arv och miljö?
  2. När vi läser psykologi 1 ska vi läsa/titta på det mänskliga beteendet och upplevelser ur olika perspektiv, vad menas med olika perspektiv?

Post a Comment