Våld och sexualbrott

Våld i nära relationer

Why domestic violence victims don´t leave

”Leslie Morgan Steiner was in ”crazy love” — that is, madly in love with a man who routinely abused her and threatened her life. Steiner tells the story of her relationship, correcting misconceptions many people hold about victims of domestic violence, and explaining how we can all help break the silence.”

Uppgift Sexualbrott

Sexualbrott innefattar ett brett spektrum av brott, allt från lindrigare brott såsom kränkande sexuella kommentarer till mycket allvarliga brott såsom våldtäkt.

Förbudet mot köp av sexuella tjänster trädde i kraft den 1 januari 1999. Sverige var då det första landet i världen att kriminalisera köp, men inte försäljning av sex. Syftet med lagstiftningen är att minska efterfrågan på sexuella tjänster mot betalning. Om du vill läsa mer: https://www.regeringen.se/artiklar/2016/10/den-svenska-sexkopslagen-har-varit-framgangsrik/

I en granskning av Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten 2019 av ärenden om våldtäkt mot vuxen var cirka 75 procent av de misstänkta personerna bekant med offret på något sätt. I ca en tredjedel av fallen hade den misstänkte och offret en nära relation. I nära en femtedel av fallen var den misstänkte en för offret obekant eller så gott som obekant person, i dessa fall hade offret och den misstänkte haft någon typ av kontakt innan brottet, t.ex. på en dejtingsajt.

Prostitution är när minst två parter köper eller säljer sexuella tjänster mot ersättning (vanligen ekonomisk), vilken utgör en förutsättning för den sexuella tjänsten. I Sverige är köp av sexuell tjänst förbjudet, men inte försäljning av sexuella tjänster. Lagen trädde i kraft den 1 januari 1999 och var en del av Kvinnofridspropositionen som slog fast att prostitution är en del av mäns våld mot kvinnor och ett uttryck för ojämlikhet (SOU 2010:49:55).

Talita är en ideell organisation som erbjuder individen en väg ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett helt nytt liv. #intedinhora är ett nätverk för och av personer med erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering. Nätverket arbetar mot visionen att ingen ska behöva utnyttjas i sexhandeln. Gabriella var fast i prostitution som 15-åring – Nyhetsmorgon (TV4) (ca 10 min): https://www.youtube.com/watch?v=8KD3uSUINh4

 • Ca 10% av alla män i Sverige har någon gång köpt sex.
 • Ca 0,3% av kvinnor i Sverige har någon gång köpt sex.
 • 58% av alla män ställer sig positiva till sexköp.
 • Under 2019 anmäldes omkring 23200 sexualbrott, varav 8820 rubricerades som våldtäkt. 97% procent av de som misstänks för sexualbrott är män (2018).

Statistik: www.bra.se/…/valdtakt-och-sexualbrott.html

Självskadebeteende innebär att en individ medvetet gör dig själv illa fysiskt, att skada sig är ofta ett sätt att undvika svåra och obehagliga känslor. Det kan också vara ett sätt att slippa tänka på svåra minnen eller upplevelser. Den som skadar sig själv har ofta mycket självkritiska tankar. Sex kan användas som ett självskadebeteende jämförbart med att skära eller bränna sig, menar forskarna bakom en ny avhandling vid Linköpings universitet. Läs: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7149034

 1. Forskaren Eva Bergstedt skriver i artikeln om varför människor säljer sex, sammanfatta: https://liu.se/nyhet/salja-sex-kan-vara-ett-sjalvskadebeteende-bland-unga

ST-läkaren Cecilia Fredlund har studerat förekomsten av ungas sexhandel, orsakerna till den och specifikt även hur unga använder sig av sex för att skada sig själva. Hennes resultat visar att cirka 1,5 procent av dagens gymnasieungdomar sålt sex och att det finns olika orsaker till varför de gör det. I avhandlingen delas de in i tre grupper:

 • De som säljer sex för känslomässiga orsaker som att de vill ha närhet, uppmärksamhet eller mår psykiskt dåligt.
 • De som är i behov av droger eller vill ha pengar av andra skäl.
 • De som säljer sex av mer positiva orsaker som att det ses som roligt eller spännande (Bergstedt, 2019).

Enligt Fredlunds forskning så var fjärde ung kvinna som säljer sex gör det för att skada sig själv. Tre av fyra i självskadegruppen har varit utsatta för sexuella övergrepp. Det kan även vara andra saker som ligger bakom som t.ex. mobbing (Modern Psykologi 2019, s. 46).

Sugardejting
De utsatta är i åldern 13 år och uppåt. Sugardejting är den vanligaste plattformen där barn gör sin prostitutionsdebut. Sugar daddy, är någon som har koll på sig själv och sitt liv. Han har självförtroende till att dejta. Det han behöver är sällskap. Sugar babe, som oftast är en kvinna, umgås med en äldre, ofta man, i utbyte mot antingen ekonomisk ersättning, upplevelser eller gåvor.

Om sexhandeln bortom gatan. Med dold kamera konfronterar reportrarna männen som köper sällskap – och sex: https://www.svtplay.se/video/27383365/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sommar-sasong-21-sugar-daddy?start=auto (ca 60 min)

 1. Karin Mattisson på Uppdrag granskning tycker inte att Sugar dejting skiljer sig från ”vanlig” prostitution. Diskutera, håller du med, motivera?

Göran Lindberg ”kapten klänning”, polischef och våldtäktsman.
Göran Lindberg, utbildad jurist och polischef, fick namnet Kapten Klänning för sitt arbete för jämställdhet. Under sina sista år som chef la han t.ex. ner mycket tid på att resa runt och tala om behovet av fler kvinnor inom polisen. Under sina yrkesverksamma år arbetade han aktivt med genusfrågor inom polisen. Mellan 1997 och 2006 var han högsta chef för Uppsalapolisen, och i åtta år arbetade han som rektor för Polishögskolan. Han var även en flitigt anlitad jämställdhetsföreläsare. Göran Lindberg har även varit sakkunnig åt Jämställdhetsombudsmannen. Utåt sett var han en uppskattad kollega som brann för kvinnor och mäns lika rättigheter men med tiden bubblade en annan sida av hans liv upp till ytan. 2010 visade det sig att Göran Lindberg gjort sig skyldig till flera fruktansvärda brott, däribland grov våldtäkt, köp av sexuell tjänst och koppleri. Göran Lindberg dömdes till 6,5 års fängelse, men hovrätten mildrade senare straffet till sex år. I januari 2014 släpptes polischefen fri, efter att ha avtjänat fyra år av sitt straff.

Kapten Klänning – polischef och våldtäktsman del 1, säsong 1: www.tv4play.se/…/11982231

Kapten Klänning – polischef och våldtäktsman del 2, säsong 1: www.tv4play.se/…/11982232

Kapten Klänning – polischef och våldtäktsman del 3, säsong 1:www.tv4play.se/…/11982233

 1. Vad är din reaktion på dokumentären ”Kapten klänning – polischef och våldtäktsman?
 2. Tycker du att det är värre att myndighetspersoner och politiker begår brott än andra individer i samhället? Motivera ditt svar.

”Oftast handlar det om helt vanliga välfungerande män som aldrig skulle sno en kexchoklad på Ica. Men i smyg drivs de av egoism, makt och en önskan att dominera och kuva kvinnor.”

Normer och föreställningar om mäns sexualitet påverkar synen på män som våldtäktsoffer. I studier av mäns utsatthet för sexuellt våld är detta ett centralt tema. Den stereotypa synen på män som starka, sexuellt aktiva, dominerande och ständigt intresserade gör det svårare att se män som möjliga offer för sexuellt våld. En följd av dessa föreställningar är att män också anses ha möjlighet att försvara sig mot våldtäkt. De flesta män som utsätts för sexuella övergrepp uppger dock att de inte har kunnat försvara sig, något som innebär att många manliga våldtäktsoffer skuldbelägger sig själva och betraktar sig som medansvariga för övergreppet (https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/sexuellt-vald/man-som-valdtaktsoffer/)

Vem köper sex av misstänkt människohandelsoffer? Bland annat en höginkomsttagare inom finansbranschen och en man som bara vill ha närhet: https://svenska.yle.fi/artikel/2018/12/20/vem-koper-sex-av-misstankt-manniskohandelsoffer-bland-annat-en-hoginkomsttagare

Läs: Louise som levt i prostitution om sexköpsdebatten i Sverige: ”Framsteg att många nu tar avstånd från vidrig kvinnosyn”: https://svenska.yle.fi/artikel/2020/05/18/louise-som-levt-i-prostitution-om-sexkopsdebatten-i-sverige-framsteg-att-manga-nu

 1. Trots att det är olagligt så väljer 1 av 10 män att köpa sex, varför, försök att sammanfatta männen som förövare?
 2. Vad tror du är orsaken till Göran Lindbergs agerande mot kvinnor (vissa säger brist på empati, andra makt och dominans). GW om ”Kapten Klänning”: Aldrig blivit så överraskad: https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/gw-om-kapten-kl%C3%A4nning-aldrig-blivit-s%C3%A5-%C3%B6verraskad-12496203

Källförteckning

Modern Psykologi (2019). Nina & Döden Nr 7.