Sexualbrott

Uppgift Sexualbrott

Göran Lindberg ”kapten klänning”, polischef och våldtäktsman
Göran Lindberg, utbildad jurist och polischef, fick namnet Kapten Klänning för sitt arbete för jämställdhet. Under sina sista år som chef la han t.ex. ner mycket tid på att resa runt och tala om behovet av fler kvinnor inom polisen. Under sina yrkesverksamma år arbetade han aktivt med genusfrågor inom polisen. Mellan 1997 och 2006 var han högsta chef för Uppsalapolisen, och i åtta år arbetade han som rektor för Polishögskolan. Han var även en flitigt anlitad jämställdhetsföreläsare. Göran Lindberg har även varit sakkunnig åt Jämställdhetsombudsmannen. Utåt sett var han en uppskattad kollega som brann för kvinnor och mäns lika rättigheter men med tiden bubblade en annan sida av hans liv upp till ytan. 2010 visade det sig att Göran Lindberg gjort sig skyldig till flera fruktansvärda brott, däribland grov våldtäkt, köp av sexuell tjänst och koppleri. Göran Lindberg dömdes till 6,5 års fängelse, men hovrätten mildrade senare straffet till sex år. I januari 2014 släpptes polischefen fri, efter att ha avtjänat fyra år av sitt straff.
Dokumentär: https://www.tv4play.se/program/kapten-kl%C3%A4nning-polischef-och-v%C3%A5ldt%C3%A4ktsman/11982231

Arbeta i grupp, max tre, diskutera och svara på följande frågor:

1. Vad är din/er reaktion på dokumentären ”Kapten klänning – polischef och våldtäksman?
2. Diskutera, tycker du/ni att det är värre att myndighetspersoner och politiker begår brott än andra individer i samhället? Motivera ditt/ert svar.
3. Många skulle troligen säga att Göran Lindberg använder en försvarsmekanism när han jobbade för jämställdhet och samtidigt var en sexförbrytare, vilken och varför tror du att han troligen använde en försvarsmekanism? Läs: https://psykologi.ifokus.se/articles/4d715987b9cb46222106b04b-forsvarsmekanismer
4. Enligt Brottsförebyggande rådet är 98 procent av de som misstänks för sexualbrott män (2016). Av de förövare som under 2017 dömdes för våldtäkt eller grov våldtäkt var fler än 99 procent män. Diskutera statistiken och sammanfatta något som du/ni anser är speciellt viktigt/uppseendeväckande: https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html
5. I en granskning av Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten 2019 av ärenden om våldtäkt mot vuxen var cirka 75 procent av de misstänkta personerna bekant med offret på något sätt. I nästan en tredjedel av fallen hade den misstänkte och offret en nära relation. I nära en femtedel av fallen var den misstänkte en för offret obekant eller så gott som obekant person. I dessa fall hade dock offret och den misstänkte inte sällan haft någon typ av kontakt innan brottet, till exempel på en dejtingsajt.
a) Ska man förbjuda eller varna för dejtingsidor anser du/ni? Motivera.
b) Forskning, bland annat i form av intervjuer med förövare, har visat att övergreppen i grunden inte handlar om sexualitet utan om makt och dominans. Sexuellt våld kan därmed bidra till att skapa och upprätthålla bristande jämställdhet mellan män och kvinnor. Det gäller inte bara i den nära relationen utan även i samhället i stort. På s. 33 står om orsaker till våldet, vad kan vara orsaker till våldet, saknar du/ni något i antologin: http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/491/nck-rapport-antologi-sju-perspektiv-pa-valdtakt-2010-2.pdf#__utma=1.299762477.1567513500.1567513500.1567686239.2&__utmb=1.3.10.1567686239&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1567513500.1.1.utmcsr=vklass.se%7Cutmccn=(referral)%7Cutmcmd=referral%7Cutmcct=/Messaging/MessageRead.aspx&__utmv=-&__utmk=102457729
c) Vad tror du/ni är orsaken till Göran Lindbergs agerande mot kvinnor (vissa säger brist på empati, andra makt och dominans), se: https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/gw-om-kapten-kl%C3%A4nning-aldrig-blivit-s%C3%A5-%C3%B6verraskad-12496203?
6. Sammanfatta effekter av sexuella övergrepp s. 75-76, om du vill s. 77-78: http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/491/nck-rapport-antologi-sju-perspektiv-pa-valdtakt-2010-2.pdf#__utma=1.299762477.1567513500.1567513500.1567686239.2&__utmb=1.3.10.1567686239&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1567513500.1.1.utmcsr=vklass.se%7Cutmccn=(referral)%7Cutmcmd=referral%7Cutmcct=/Messaging/MessageRead.aspx&__utmv=-&__utmk=102457729
7. Forskaren Eva Bergstedt skriver i artikeln om varför människor säljer sex, diskutera och sammanfatta: https://liu.se/nyhet/salja-sex-kan-vara-ett-sjalvskadebeteende-bland-unga