Uppgifter – Rättspsykologi

Rättspsykologi – Frågor att arbeta med

När du är klar lämna in i Classroom.

Frågor baserat på klippet: https://www.youtube.com/watch?v=lzAxJAC8jZk
1. Förklara minnesprocessen.
2. Vilka konsekvenser kan det bli om vi inte minns eller minnet förvanskas/påverkas i t.ex. ett brottmål?
3. Om en person berättar samma historia, på exakt samma sätt, vid två tillfällen, betyder det då att det är sant?
4. Vad är sant gällande en individ som ska berätta om traumatiska händelser vid ett vittnesmål?
5. Hur mycket (i procent) kan det skilja sig om ett vittne förhörs på rätt sätt (rätt intervjutekniker)?

Frågor som du kan hitta i texten samt genomgång:

6. Vad är Bias?
7. Utifrån kognitiva scheman kan vi förklara varför vi har bias, dvs varför vi inte ser allt och kommer ihåg allt, förklara.
8. Vad är ”falska minnen”?
9. Det finns vissa saker som ”hämmar” minnesprocessen och kan ligga till grund för falska minnen, ge exempel.
10. Förklara följande:
Kognitiv bias
Dunning-Kruger-effekten
Subjektiv validering
Konfirmeringsbias
Selektivt urval – kan leda till Konfirmeringsbias
Easterbrook- hypotesen
Överkonfidens

Misstagen i brottsutredningar – rättspsykologin förklarar

Läs artikeln ”Misstagen i brottsutredningar – rättspsykologin förklarar” och svara på följande frågor:
https://www.clip.org.gu.se/digitalAssets/1218/1218176_Psykologtidningen_15_08.pdf

1. Vid mordet på Anna Lindh gick det ut ett rikslarm timmarna efter mordet som innehöll felaktiga uppgifter om den misstänkte. Hur kunde det gå så fel, vilka förklaringar finns i artikeln?
2. Varför trodde pojkvännen i utredningen ”Gävle-kannibalen” att han kanske hade utfört mordet på sin flickvän trots att han inte hade gjort det?
3. Hur förklarar psykologen Karl Ask konfirmeringsbias i artikeln? Varför kan det vara bra att känna till denna bias?
4. Varför anser många forskare/rättspsykologer osv att det är extra viktigt att känna till hur man bäst förhör barn?
5. Det finns en hel del som tror att man kan avslöjar en lögnare genom kroppsspråket men lite forskning som ger stöd åt detta. Se klippet och sammanfatta ett par saker som tidigare FBI-agenten pratar om för att avläsa kroppsspråk – Former FBI Agent Explains How to Read Body Language: https://www.youtube.com/watch?v=4jwUXV4QaTw&t=612s

Uppgift – Föreläsning av Professor Elizabeth Loftus

Svara på följande frågor utifrån föreläsningen: Can we always trust our mind? Professor Elizabeth Loftus on The fiction of memory (2018) – Professor Elizabeth Loftus: https://www.youtube.com/watch?v=kcGtWU5WrAg
När du är klar, lämna in på Classroom.

1. Loftus pratar om falska minnen, hur hon och andra har planterat minne hos försökspersoner. Ge exempel på ett experiment som har utförts och vad resultatet blev.
2. Loftus lät försökspersoner tro att de hade gått vilse i ett varuhus, dessutom involverade hon föräldrarna. Hon ”planterade” att individerna var rädda, grät, räddade av en äldre person och till slut återförenad med sina föräldrar.
a) Ca hur många av försökspersonerna trodde att de hade varit med en sådan händelse?
b) Hon fick dock kritik, varför?
3. Vad tror du, skulle någon kunna plantera ett minne hos dig, dvs att du tror något har inträffat som inte har det? Eller kanske, har det redan inträffat? Motivera.

Examination Rättspsykologi

Du kan välja att ha seminarium, prov med anteckningar eller inlämning (på Vklass). Vill du skriva prov och göra en lämning är tillfället den 6/12. Vid seminarium den 11/12 lämnar du in en källförteckning till mig. Vid prov och inlämning skriver du källorna i texten samt med en källförteckning.

Du som ska ha seminarium:
– Granska ett fall inom rättspsykologi där de som arbetade med fallet kunde gjort bättre eller annorlunda. Eller granska ett experiment inom detta område.
– Berätta om fallet eller experimentet.
– Varför är fallet/experimentet intressant för dig och varför är det relevant att ta upp?
– Vad kunde de som arbetade med fallet gjort bättre och/eller annorlunda? Om experiment, vad blev resultatet?
– Anknyt till passande teorier/modeller som du har lärt dig.
– Diskutera fallet i gruppen, vad de som arbetade med fallet kunde gjort bättre och/eller annorlunda? Diskutera resultatet gällande experimentet, vad anser man i gruppen?
– Välj ytterligare en fråga att diskutera i gruppen.

Ni som ska ha prov med anteckningar och inlämning:
– Granska ett fall inom rättspsykologi där de som arbetade med fallet kunde gjort bättre eller annorlunda. Eller granska ett experiment inom detta område.
– Berätta om fallet eller experimentet.
– Varför är fallet/experimentet intressant för dig och varför är det relevant att ta upp?
– Vad kunde de som arbetade med fallet gjort bättre och/eller annorlunda? Berätta om experimentet, varför, resultatet samt kritik mot forskningen.
– Anknyt till passande teorier/modeller som du har lärt dig.
– Hade det gjort skillnad om individerna som jobbade med fallet var mer insatta i forskning gällande rättspsykologi? Vad har experimentet för betydelse för samhället (människor som jobbar med rättsfall)?