Psykologi

”Lär dig skilja på människor som inte tror att du kan uppnå ditt mål och människor som kan stötta dig” (Bodin 2016, 35).

Vad är psykologi?

Psykologi handlar om individers tankar, känslor, handlingar och samspel med andra människor. Psykologi består av många områden som belyser olika aspekter av människans mentala funktioner och hur dessa funktioner utvecklas t.ex. perceptionspsykologi, kognitionspsykologi, utvecklingspsykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi och neuropsykologi.

”Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv.” Skolverket, ämnets syfte >>

 

Nationalkommittén för psykologi:
Psykologiämnet >>
Psykologins område >>

Varför läsa psykologi?

Jag är helt övertygad om att läser du psykologi ökar du din förståelse för dig själv och andra människor vilket innebär ökad tolerans, kompetens och välmående.

Psychological Science

Psychological Science är en ideell organisation som arbetar för att främja psykologisk forskning och dess representation på nationell och internationell nivå.
Association for psychological science >>

Hemlos-300x300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källförteckning

Tänk – studiestrategier för gymnasiet (2016). Tebelius, Bodin, Anna. Hjärna utbildning

Post a Comment