Psykologi

”Lär dig skilja på människor som inte tror att du kan uppnå ditt mål och människor som kan stötta dig” (Bodin 2016, 35).

Vad är psykologi?

Psykologi handlar om individers tankar, känslor, handlingar och samspel med andra människor. Psykologi består av många områden som belyser olika aspekter av människans mentala funktioner och hur dessa funktioner utvecklas t.ex. perceptionspsykologi, kognitionspsykologi, utvecklingspsykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi och neuropsykologi.

”Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv.”

Nationalkommittén för psykologi: http://sncfp.psychology.su.se/amnet/index.html

Psykologins område:http://sncfp.psychology.su.se/amnet/omraden.html

Historik

Ordet psykologi härstammar från de grekiska orden psyche som betyder själ eller sinne, och logos, som betyder logik. Psykologi betyder läran om själen.

Varför läsa psykologi?

Genom att läsa psykologi ökar du din förståelse för dig själv och andra människor vilket innebär ökad tolerans, kompetens och välmående.

Psychological Science

Psychological Science är en ideell organisation som arbetar för att främja psykologisk forskning och dess representation på nationell och internationell nivå: https://www.psychologicalscience.org/

Hemlos-300x300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”How much of what you think about psychology is actually wrong? In this whistle-stop tour of disproved ideas, Ben Ambridge shares nine popular ideas about psychology that have been proven wrong — and uncovers a few surprising truths about how our brains really work.”:

Källförteckning

Tänk – studiestrategier för gymnasiet (2016). Tebelius, Bodin, Anna. Hjärna utbildning

Post a Comment