IKT

IKT står för Informations- och kommunikationsteknik. Tanken med att vara IKT-inspiratör är att stödja och inspirera andra lärare att arbeta med IKT i undervisningen.

DSC00279

Mitt syfte är att använda olika webbaserade tjänster i undervisningen för att motivera elever och hitta redskap för att nå en ökad kunskapsnivå och slutligen att eleverna presterar bättre och når högre betyg. Givetvis är det även för att behålla min glädje och motivation för läraryrket.

Jag kommer att lägga upp material och länkar till verktyg som jag använder i undervisningen.

ChromEx

ChromEx är ett digitalt verktyg för skriva digitala prov på Chrome-enheter. För att skriva prov i ChromEx så loggar man ut från ”allt” och kan inte komma åt Internet, anteckningar osv. Lämnar man ChromEx så går det inte att logga in utan en kod. Det går inte heller att kopiera in i enheten och inte att kopiera från enheten.

Google Drive 

Google Drive (tidigare Docs) är en kostnadsfri tjänst som tillhandahålles av Google. Det är en mycket användarvänlig tjänst.

Typiska användningssätt för Google Drive är: Webbaserad redigering av dokument för online ordbehandling, presentationer, enkäter osv.  Du kan dela dokument med andra personer som bjuds in för att granska eller kollaborativt redigera.

Jag använder gärna Google Drive för att skapa enkäter. Det blir snygga enkäter (det finns färdiga mallar), du kan skapa vilka frågor du vill, du får alla svar samlat på ditt konto. Eleverna kan vara säkra på att de får vara anonyma.

T.ex. se kunskapsnivå i religionskunskap: Test i religionskunskap >>
Att eleverna får vara med och påverka en kurs: För elevinflytande >>

Mentimeter

Mentimeter är en webbaserad tjänst som jag har använt för att ställa snabba frågor där eleverna kan se resultatet i realtid på skärm. Jag har ställt en fråga med olika svarsalternativ och eleverna röstar via sin dator eller mobil. I realtid ser vi hur många röster de olika alternativen får.

Prezi

Jag använder ofta Prezi som är ett webbaserat presentationsprogram för att förmedla information. Man använder en stor arbetsyta istället för enstaka diabilder. Presentationerna blir snygga och med fler möjligheter än Keynote. Det är som en visuell karta med in- och utzoomning och där tex YouTube-filmer visas direkt.

Du kan även exportera din Prezi till.pdf så att eleverna kan skriva ut men det är inte att rekommendera då det blir väldigt mycket utskrifter. jag rekommenderar i stället, om eleverna vill skriva ut, att lägga in bilderna i ett Word/Pages dokument, dvs ta en skärmdump, för att göra detta på MAC: Klicka på Apple key ⌘ + Shift + 3 på samma gång. På PC: Klicka på Print Screen tangenten för att ta en dump på hela skrivbordet eller Alt” + ”Print Screen för att fånga det aktiva fönstret/programmet. 

Manual: Presentationer Online – Prezi

RSS – flöden

RSS (Real Simple Syndication) är ett sätt att för personer att få en överblick över en stor mängd information på en väldigt kort tid genom att prenumerera på den information som just du är intresserad av. Eftersom mängden av innehåll som finns på Internet är enorm, så det är inte så konstigt att RSS används allt mer.

RSS-prenumerationer är webbadresser till speciella sidor på den webbplats du vill följa. Det är genom att lägga till den adressen i din RSS- läsare som du skapar en ny prenumeration.

Support för Mac-program

Introduktionsmanualer (filmer) för MAC:s egna program: Komma igång >>

ToonDoo 

För att eleverna ska lära sig genom att göra så kan de få möjlighet att göra egna serier t.ex. Deter, Jaget och Överjaget i psykologi.

Manual: Att göra serier >>

YouTube

Jag använder YouTube ganska flitigt. Jag filmar ibland mina genomgångar, spelar in genomgångar på QuickTime Player för att sedan ladda upp till mina elever. Jag filmar även eleverna när de håller muntliga framförande i kommunikation för att det ska bli bra och genomtänkta utvärderingar samt att de ska se hur duktiga de är och bli ännu bättre.

För att ta reda på vad eleverna tycker använde jag mig av tjänsten Mentimeter, så här svarade de olika klasserna (samhällstreor):Klass 1>>, Klass 2>>, Betyg >>.

Jag är inte helt säker på att det hjälpte eleverna eller om de bara tror att det hjälpte dem men för mig spelar det ingen roll, jag kommer att fortsätta.

Den tiden du som lärare lägger på att spela in och ladda upp på YouTube spar och är en vinst genom att t.ex. eleverna får lyssna på genomgången innan din genomgång i realtid och kan ta till sig och kan fråga mer på lektionstid samt att är en elev bort så kan de lyssna på genomgången hemma. Även att elever som har svårt att koncentrera sig och ta till sig på lektionen kan lyssna i lugn och ro hemma.

Manual: Att lägga upp filmer på YouTube

SETT mässan 2014

Inspiration från SETT mässan: Från SETT

Stiftelsen för internetinfrastruktur – .SE

Jag använder mig gärna av .SEs material i undervisningen, speciellt i kommunikation. Här är vad .SE gör >>. Jag brukar använda Internetguiderna >>, här finns material som elever kan arbeta med som källkritik, hur elever bör agera på nätet osv.

 

Post a Comment