Pedagogik

”Höga förväntningar på alla elever och en positiv elevsyn leder osvikligt till att eleverna lyckas bättre i skolan.” (Runström Nilsson, 2018).

Relationellt ledarskap i klassrummet

Åsa Hirsh docent i pedagogik intervjuade 100 elever i åldern 16-18 år och kom fram till hur viktigt det var med relationellt ledarskap. Att lärare visar genuint intresse för eleverna (Moden psykologi 2020, 69).

Källförteckning

Runström Nilsson, Petra (2018). Elevhälsa samverka, förebygga, bygga. Prepress Team Media Sweden AB.

Post a Comment