Övrigt

Filmanalys – Die welle

Ni arbetar två eller tre i grupp.
Die Welle: https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=18&article=W2777
Text: https://www.filminstitutet.se/contentassets/196b715af32c49cc87ee542c1c1e0a52/diewelle.pdf

“Die Welle bygger på en verklig händelse som ägde rum
på Palo Alto High School i Kalifornien i slutet av sextiotalet. En av skolans mest populära lärare, Ron Jones, kunde förvånansvärt lätt, inte minst med tanke på tidsandan av
civil rights-aktivism och frigörelse, få sina elever att acceptera ett fascistiskt experiment.”

Att läsa: Se bifogat samt läroboken sid. 79 – 81 och 84 – 86.

1. Fundera över hur det kommer sig att eleverna trots att de anser sig väl medvetna och upplysta ändå på kort tid uppslukas av Die Welle?

2. Förklara varför Die Welle anses vara en grupp, ha med olika ”attribut” från individer i filmen som grupper använder för att betona kollektivet över individen, t.ex. kläder osv.

3. Är gruppen Die Welle formell-, informell-, primär- och/eller sekundärgrupp? Motivera.

4. Ge exempel på roller, normer, rollkonflikter, stigmatisering, diskriminering, konformitet i filmen?

5. Nämn ett par olika konflikter som ni uppmärksammar i filmen. Se: https://www.altaleda.se/ledarskapsskolan/konflikthantering/olika-typer-av-konflikter/ eller: https://chef.se/loes-konflikten-pa-jobbet/

6. Vad brinner ungdomen för idag? Vad engagerar er? Miljön, jämlikhet eller djuren rätt? Finns det en skillnad mot tidigare generationer? Har individualismen blivit viktigare än kollektivismen? Vad visar händelserna i filmen när det gäller det mänskligt behovet av gemensamma strävanden?