Psykopater i arbetslivet

Robert Hare (världsledande forskare inom kriminalpsykologi), uppskattar att ca 1 – 3% av befolkningen är psykopater och att ca 4% av alla chefer är det. Hare har utarbetat en serie diagnostiska instrument för att bedöma grad och psykopati dvs en checklista för att bedöma psykopati:

”1. Glibness/superficial charm

 1. Previous diagnosis as psychopath (or similar)
 2. Egocentricity/grandiose sense of self-worth
 3. Proneness to boredom/low frustration tolerance
 4. Pathological lying and deception
 5. Conning/lack of sincerity
 6. Lack of remorse or guilt
 7. Lack of affect and emotional dept
 8. Callous/lack of empathy
  10. Parasitic lifestyle
 9. Short-tempered/poor behavioral controls
 10. Promiscuous sexual relations
 11. Early behavior problems
 12. Lack of realistic, long-term plans
 13. Impulsivity
 14. Irresponsible behavior as parent
 15. Frequent marital relationships
 16. Juvenile delinquency
 17. Poor probation or parole risk
 18. Failure to accept responsibility for own actions
  21. Many types of offense
 19. Drug or alcohol abuse not direct cause of antisocial

behavior.” (Hare, Psychopathy Checklist)

James Fallon är en Amerikans forskare samt professor i psykiatri. Han studerade psykopaters hjärnaktivitet, en av röntgenbilderna fångade hans intresse som visade tydliga tecken på psykopati, bilden föreställde hans egen hjärna:

En psykopat gillar att stå i centrum för uppmärksamheten, utgår alltid från sig själv men förvrängd och förhöjd självbild. Individen är mycket egocentrisk och narcissistisk. De känner ingen ånger och ingen skam för saker som de gör men blir de påkomna så kan de mycket väl säga förlåt som en utväg för att manipulera sin omvärld och såsom dem vill. Psykopaten kan kränka, manipulera bara för att få vad dem vill och är ofta helt utan samvete. Psykopatens liv handlar om att tillfredsställa egna behov på andra människors bekostnad. Många psykopater är stolta över sin förmåga att ljuga, vilseleda och manipulera då de saknar samvete och inte känner att de skadar andra. En psykopat tar och ger inget, därför är det omöjligt att ha i ett företag över tid. Den ”slipade” psykopaten förstår att de inte ska sticka ut i onödan och ställa till scener även om de älskar uppmärksamhet, istället för att vara aggressivt utagerande är de istället manipulativa och ljuger (Duvringe och Florette 2015, 53).

Den som frågar eller betvivlar att hen är psykopat är med störts sannolikhet inte psykopat eftersom ett drag hos en psykopat är att de aldrig skulle reflektera över om de själva är det. Däremot är psykopater medvetna om sina handlingar, dvs att de manipulerar  och ljuger för egen vinning och struntar i konsekvenserna (Duvringe och Florette 2015, 31). Även om en psykopat inte kan känna affektiv empati dvs att man känner med andra så kan de läsa av andras känslor mycket bra, men bryr sig i regel inte. De använder sig av den informationen för att manipulera individen för egen vinnings skull (Duvringe och Florette 2015, 39). Det kan handla om att personen med psykopati (eller som många använder, psykopatiska drag) använder informationen som hen har fått ur individen genom att få den ha tro att psykopaten bryr sig, för att sedan sedan använda sig av. Däremot har psykopater kognitiv empati, dvs att förstå vad andra känner på ett intellektuellt plan (Duvringe och Florette 2015, 95). Psykopaten är expert på att läsa av vilka känslor som ska fejkas för att påverka en individ, som t.ex. spela sårad och att man har uppfattat situationen fel (Duvringe och Florette 2015, 87). Det är viktigt att vara medveten om att öppet aggressivt beteende inte är speciellt vanligt bland psykopater i arbetslivet och att bara för att en individ ljuger, manipulerar och är arrogant behöver det inte betyda att individen är just psykopat (Duvringe och Florette 2015, 38 -39). Psykopater uppskattar personer som säger ja, som de kan kontrollera, målet är att få någon annan att göra deras jobb. De är duktiga på att få andra att göra deras arbete men tar ofta åt sig äran för själva arbetet. Men skulle individen misslyckas så skulle hen istället få skulden för det (Duvringe och Florette 2015, 41). Enligt forskning så har psykopatiska individer mindre amygdala, vilket innebär att de inte, som andra, reagerar med stress med spända muskler, ökad puls eller hjärtklappning vid stressfyllda situationer (Duvringe och Florette 2015, 154r)

Även om psykopaten anses vara en bra chef till en början, karismatisk, bryr sig osv så har hen svårt att hålla det upp då de kan vara rastlösa och impulsiva. De kan mycket väl bryta mot regler. Psykopaten är duktig på att hitta svagheter hos människor som de sedan utnyttjar (Duvringe och Florette 2015, 57). På företaget gillar psykopaten att sprida felaktig information, skapa oro och osäkerhet därför är ett transparent företagsklimat där alla delar med sig, öppenhet och samarbete ett klimat som inte passar psykopaten då det minskar utrymmet för manipulationer och lögner. Det optimala för psykopaten är ett företag utan insyn och med otydlighet (Duvringe och Florette 2015, 80 – 81).

Psykopater är mästare på härskartekniker som:
Osynliggörande, dvs visa att individen är betydelselös i sammanhanget, syftet är att hen ska känna dig oviktig, värdelös och att göra dig osäker.
Förlöjligande, handlar om att visa vem det är som äger makten i sammanhanget och hen gör det genom att förminska och förlöjliga.
Undanhållande av information, dvs att individen inte får den information man har rätt till och det kan gå till på många olika sätt.
Dubbelbestraffning, vad man än gör så är det fel…
Påförande av skuld och skam, ofta en kombination av tidigare nämnda tekniker: osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information och dubbelbestraffning – med den skillnad att det är det den som är utsatt som förväntas ta på dig skulden för något som ligger bortom hens kontroll.
Objektifiering, den som objektifierar lyfter bort allt relevant och viktigt individen har att säga och fokuserar på personens kropp och kön.
Våld eller hot om våld, att använda hot och våld för bedriva makt över någon (Retorikiska).

Men det är inte bara psykopater som använder härskartekniker, det är en hel del individer på arbetsplatser som använder härskartekniker för att påverka och manipulera individer, detta sker både medvetet och omedvetet.

En psykopat på arbetsplatsen kan mycket väl avslöja saker om sig själv för att få andra att öppna upp och berätta om sig själv som psykopaten sedan använder mot individen. Psykopaten kan uttrycka sig oklart eller tvetydigt för att skuldbelägga andra människor men försöker få det att framstå som en komplimang för att det inte ska användas emot individen med psykopatiska drag och skapar inte sällan skuldkänslor hos den han eller hon manipulerar. Psykopaten använder ofta tomma ord eftersom hen inte kan älska eller känna känslor. Individen ljuger men de vanliga teknikerna för att avslöja lögner fungerar inte på psykopaten då det inte syns att hen ljuger. Smicker är vanligt då det är ett enkelt sätt att manipulera, många påverkas av smicker och det vet psykopaten (Erikson 2019, 229-230). Orättvisor på en arbetsplats som t.ex. löner, arbetsfördelning som skapar konkurrens, konflikter och osämja är ofta vad en psykopat till chef vill ha. Även om personalen från början gillade den charmiga och karismatiska personen med bra självförtroende som en tillgång till företaget. Psykopaten kommer att prestera dåligt över tid, skada organisationen och få medarbetarna att må dåligt  (Duvringe och Florette 2015, 130).

Kvinnliga psykopaten
Likheterna mellan kvinnliga och manliga psykopater är stora, men uttrycket av psykopati skiljer sig åt. Kvinnliga psykopater antar ofta rollen som primadonna eller dramaqueen och är skickligare på att manipulera verbalt än män. Kvinnliga psykopater uppskattas till runt 1 procent av befolkningen. Men syftar man på Talar vi om psykopatiskt beteende ökar siffrorna betydligt (Saldert, 2016).

”Kvinnliga psykopater är särskilt duktiga verbalt, vilket är en nyckelfaktor i all manipulation. Kvinnor dominerar dessutom mer subtilt med vad forskare kallar social aggression, i praktiken att få personer att vända sig mot varandra genom smutskastning och skvaller, vilket är svårare att genomskåda. Manliga psykopater dominerar mer genom öppen aggression, som att hota och skälla ut underställda kolleger offentligt” (Duvringe, 2016).

Psykopater har en grandiosa självbild, oavsett kön, och det gör att de lever i tron att de ska bestämma och leda, trots avsaknaden av impulskontroll och förmåga till planering och långsiktigt tänkande. De ser till att få inflytelserika positioner på arbetsplatsen för att påverka beslut och sprida information till sin egen fördel. De kan vara extremt hemlighetsfulla, ljuga och kränka underordnade samtidigt som de charmar överordnade och uppfattas som beslutsföra och underhållande. Psykopaten klarar sällan av ledarrollen över tid eftersom de alltid kommer alltid förs, får inte mycket gjort men får andra att göra jobbet åt dem, och tar gärna åt sig äran av andras arbete (Saldert, 2016).

Uppgift

Uppgift – Psykopater i arbetslivet

 1. Robert Hare (världsledande forskare inom kriminalpsykologi samt har utvecklat kriterier för att identifiera en psykopat), uppskattar att ca 1 – 3% av befolkningen är psykopater, hur många av dem uppskattar han är chefer?
 2. a) Berätta hur en psykopat till chef kan vara kan vara.
 3. b) Varför kan det vara bra att kunna identifiera en psykopat till chef?
 4. a) Psykopater i arbetslivet kan mycket väl använda sig av härskartekniker, vilka är våra vanligaste härskartekniker?
 5. b) Varför kan det vara bra att känna till härskarteknikerna?

 

Källförteckning

Duvringe, Lisbet och Florette, Mike (2015). Psykopater i arbetslivet. Näringslivets hus.
foretagande.se. Hämtat den 23/7 2018 från: https://www.foretagande.se/ledarskap/citat-om-ledarskap/
Hare Psychopathy Checklist. Hämtat den 16/6 – 2018 från: https://www.researchgate.net/publication/318596156_Hare_Psychopathy_Checklist_PLRetorikiska. Härskartekniker. Hämtat den 16/6 – 2018 från: http://www.retorikiska.se/harskarteknikskolan/
Saldert, Johanna (2016). Språk avslöjar psykopaten. Di Weekend. Hämtat den 21/1-2020 från: https://weekend.di.se/nyheter/sprak-avslojar-psykopaten