Övrigt

Konflikt på jobbet

Arbeta i grupp läs texten nedan och svara på följande frågorna. När ni är klara skriv namn på deltagarna i gruppen och lämna in. 

1. Varför tror ni att konflikten uppstår?

2. Läs: https://chef.se/loes-konflikten-pa-jobbet/

a) Vilka typer av konflikter är det, anser ni?

b) Hur bör chefen lösa konflikten, hur bör de anställda agera?

3. Hade företaget kunnat förhindra att konflikten hade uppstått?

4. Nämna en konflikt som en i gruppen har varit med om och skriv även hur du/ni löste konflikten. 

5. Läs om Robbers Cave – experimententen och vad forskaren b.la. Muzafer Sherif kom fram till gällande att lösa konflikter och att enas som grupp:
Text: https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=Robbers+Cave%2Dexperimenten

De två avdelningarna A och B har inte så mycket kontakt med varandra. Trots det har avdelningarna haft svårt att samsas och i fikarummet kör det ofta ihop sig. Grupp A har fika före grupp B eftersom att det är ont om platser. När grupp B kommer till fikarummet har inte alltid grupp A lämnat rummet. Det uppstår ofta negativa kommentarer och ytterligare konflikter. Grupp B anser att grupp A tar för långa raster och tar för mycket plats. Ben, gruppens informella ledare, menade att de blir lidande pga att grupp A gör ett dåligt jobb och att grupp B får jobba mer. Han sa vid ett tillfälle, när grupp A hade lämnat rummet: – Det kommer inget felfritt arbete från den avdelningen, dessutom skvallrar den gruppen alltid till chefen. Bentina, som är ny i grupp B, försvarade den andra gruppen och sa: – Vi vet ju inte när deras raster börjar eller hur mycket arbete den gruppen har, vi träffas ju knappt. De andra i gruppen hade då stirrat surt på henne och Ben svarade: – Sök jobb i den andra gruppen då, om du gillar den så bra.
_____________________

Inför kommande arbetsliv

Uppgift A ska lämnas in och uppgift B ska redovisas. Ni kan välja att arbeta två och två eller ensamma. Om du använder andra källor än de som presenteras så källhänvisar du. Uppgift A lämnas in på Vklass senast den 16/5 kl. 23:59. Uppgift B redovisas den 15/5 eller den 16/5. Källorna är bara en rekommendation.

Uppgift A

1 a) Vad innebär arbetsrätten?
b) Vad innebär kollektivavtal?
c) Vad är ett fackförbund?
d) Vad innebär ”den svenska modellen”?

Läs:
https://www.unionen.se/rad-och-stod/lagar-inom-arbetsratten
https://www.unionen.se/rad-och-stod/om-kollektivavtal
https://st.org/om-st/lattlast/fackforbundet-st-lattlast
https://st.org/om-st/lattlast/den-svenska-modellen

 1. Vad är arbetsmiljöverkets uppdrag?:

Läs:
https://www.av.se/om-oss/

 1. Vilka anställningsformer finns, sammanfatta?

Läs:
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/arbeta-i-sverige/anstallningsformer

 1. Anställningsskydd (LAS)
  a) Vad är ett anställningsskydd?
  b) Vad är A-kassa?
  c) Vad är anställningsavtal och vad bör den innehålla?

Läs:
https://www.unionen.se/rad-och-stod/lagar-inom-arbetsratten
https://www.alltomspara.se/a-kassa/
https://www.unionen.se/rad-och-stod/anstallningsavtal-ett-skriftligt-bevis-pa-din-anstallning

 1. Arbetstid
  a) Läs om arbetstidslagen, vad i lagen tycker du är extra viktigt att känna till?
  b) Har man rätt att ta rast för att t.ex. röka och/eller gå på toaletten?

Läs:
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetstidslagen/om-arbetstidslagen/#1

 

 1. Har man rätt till semester, vad säger semesterlagen?

Läs:
https://www.unionen.se/rad-och-stod/semesterns-langd-och-nar-den-far-tas-ut

 1. Diskriminering
  a) Vad säger diskrimineringslagen?
  b) Vad säger handlingsplanen för jämställda löner?

Läs:
https://www.unionen.se/rad-och-stod/lagar-inom-arbetsratten

8. Vad innebär föräldraledighetslagen

Läs: https://www.unionen.se/nu/foraldraledighet?gclid=EAIaIQobChMIlsuv_bzF4QIVS8KyCh0iWAIoEAAYASAAEgIf_PD_BwE

9. Lön
a) Vad säger lagar om lön (minimilön och ersättning för obekväm arbetstid)?

 1. b) Välj två fackförbund och kolla upp vad de har (i sina kollektivavtal) för minimilön för ungdomar.
  c) Vad innebär individuell lönesättning?
  d) Nämn faktorer som avgör löneläget.
  e) Vad innebär sjuklön, när kan du få det och hur mycket?

Läs:
http://svenskarbetsratt.se/Loner.html
https://www.unionen.se/loneratorn
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/sjukpenning

 

 1. Ledighet
  a) Vad innebär Studieledighetslagen (SLL)
  b) När kan du vara ledig förutom för studier och föräldraledighet?

Läs:
https://akademssr.se/jobb-lon/ovriga-ledigheter-och-franvaro
https://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/ledighet/

 

 1. Skatt
  a) När betalar vi skatt?
  b) Hur används skatten?
  c) En del av skatten går till pensionen, vad är det?

https://www.alltomspara.se/olika-svenska-skatter/
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Rakna-pa-dina-skatter/sa-anvands-din-skatt/
https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension

 

 1. Svenskt Näringsliv
  a) Vad är Svenskt näringsliv
  b) Behövs organisationen, anser du?

Läs: https://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/

 1. Varför finns arbetsgivarorganisationer?

https://www.verksamt.se/driva/anstalla/kollektivavtal-och-arbetsmiljo/arbetsgivarorganisationer

 

Uppgift B

Du håller en presentation om en – fyra ”saker” (beroende på vilket betyg du strävar efter) som är viktiga att känna till inför kommande yrkesliv. Två som du anser som viktiga och för C frågar du dessutom någon i yrkeslivet vad den personen anser är viktigt att känna till och varför.

Personalidé och rekrytering
Ni ska arbeta minst två och max fyra. Uppgiften ska redovisas inför klassen den X/X. Redovisning ska vara ca 5 minuter per grupp. Ni väljer om ni vill göra en presentation som ni visar samtidigt som ni redovisar. Men behöver inte lämna in något skriftligt.

Del 1

Välj en organisation som ni känner till eller som ni är intresserade av och som ni tror är en bra arbetsgivare. Tänk er att ni jobbar på personalavdelningen. Ni kan välja att skriva om en befintlig personalidé eller att skriva en egen. Ni ska vara tydliga om hur ni tänker jobba på avdelningen med personalfrågor och för att behålla motivationen hos medarbetare. Om organisationen redan har en personalidé, analysera den och ge förslag på hur man kan förbättra den eller vad som är bra i den. Om organisationen inte har personalidé, skriv en egen personalidé som passar organisationen.

Personalidé är verksamhetens syn på sina medarbetare som beskriver det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan verksamhetens krav på personalen och medarbetarnas behov av utveckling, ledning och stöd för att kunna göra en fullgod insats. Varje verksamhet har sina egna krav på medarbetarna och personalens behov kan skifta mellan olika verksamheter. Därför kan det vara lämpligt att varje verksamhet formulerar sin egen personalidé, t.ex. https://ikanobank.se/om-banken/karriar/personalide och https://www.ikea.com/ms/sv_SE/this-is-ikea/working-at-the-ikea-group/index.html

Del 2

Ni ska rekrytera rätt kompetens till er organisation. Identifiera vilken position som ska tillsättas. Bestäm därefter vilka kompetenser ni tycker att en medarbetare behöver ha för att få den positionen. Utforma en kravprofil för positionen där ni beskriver personlighet och kompetenser som ni vill att er nya medarbetare ska ha.

Del 3

När ni har rekryterat rätt personal, hur får ni dem att passa in, bli motiverade att prestera i er organisation?

Att läsa

Utgå från läroboken sid. 122 -124 samt bifogat material. Sök gärna på material på Internet.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet.

Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven enkla resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
_____________________

Ny på jobbet — ett minipraktikfall
Arbeta i grupp eller två och två:

Den nyutexaminerade civilekonomen Jörgen Silverman har fått arbete på en större industri. Han ska vara med i en grupp som utvecklar kalkylmodeller (förenklade avbilder av verkligheten ) för företaget. Han har en för uppdraget en modern och avancerad utbildning. Jörgen startar sitt arbete med stor entusiasm. Redan första veckan har han talat om för sina mer erfarna/rutinerade kollegor hur de moderna kalkylprinciperna ser ut. Han har också vältaligt och skickligt smulat sönder de modeller som företaget sedan flera år använder. Jörgen blir förvånad när hans synpunkter inte ger några påtagliga resultat i arbetet. Kollegorna nickar visserligen jakande när han analyserar och påvisar brister, men sedan är det som de inte har lyssnat. Arbetet i gruppen går snarare ut på att förfina de befintliga kalkylerna än på att byta kalkylsystem, vilket Jörgen menar är nödvändigt. Han börjar också märka att flera av kollegorna undviker honom på raster och luncher. Det verkar som om de är besvärade av hans engagemang. Jörgen börjar snart vantrivas och undrar vad det är för fel på kollegorna: ”Varför fattar de inte?” Han funderar redan efter några månader på att söka sig till en ny arbetsplats.
1. Vad gör Jörgen för fel?
2. Hur skulle Jörgen ha gjort?
3. Hur förklarar man kollegornas reaktioner?