Övrigt

Gruppuppgift – Konsten att samtala

Samtalet har en förmåga att fängsla och fascinera oss. På TV finns det flera program som enbart bygger på samtal, så kallade ”talkshows”. I denna uppgift ska ni i grupper om två till tre tillsammans analysera minst en men gärna två olika talkshows. Välj t.ex. Skavlan, Jimmy Kimmel, Dr Phil, Min sanning, The Graham Norton show, The Late Show, Malou efter tio, Nya perspektiv, Ekdal och Ekdal eller någon annan. Till er hjälp läs kap. 3 samt tidigare kunskap. Ni arbetar med uppgiften den 21/5 och den 28/5.

 1. Sammanfatta personerna kroppsspråk?
 2. Använder någon härskartekniker, vilka och hur?
 3. Försöker någon att hävda sin makt, på vilket sätt?
 4. Hur är samtalets plats och miljö och hur påverkar det interaktionen (sid. 48 – 49)?
 5. Använder deltagarna en rak kommunikation (50 – 52)?
 6. Titta på ”några grundläggande samtalsregler” och titta på samtliga punkter hur det ser ut utifrån era program (sid. 56 – 59).
 7. Uppfattar ni samtalet som ett ”gott samtal”?

Vi kommer att prata om era svar i halvklass/grupper den 28/5 och den 4/6.

Uppgift analys av reklam

Jobba i grupp, max tre stycken.

 1. Att läsa: https://statensmedierad.se/larommedier/medierdaochnu/medielandskapetsutveckling.378.html
  – Hur påverkar reklamen oss?
  – Vad finns för regler gällande reklam?
  – Hur påverkar färger oss?
  – Vilka är de Sex olika påverkningsprinciperna?
 2. Välj en bild/reklamsekvens antingen från tidskrift eller Internet. Detta ska presenteras för klassen den 4/4.

– Hur påverkas ni av reklamen?
– Vad gör man reklam för? Vilket är företaget som står bakom varan?
– Är innehållet relevant för varan som man gör reklam för?
– Vad händer på fotot/reklamfilmen? Vem är aktiv/passiv?
– Hur är kvinnor respektive män klädda? Är det relevant för varan?
– Analysera reklamen utifrån begrepp som sexism, hudfärg, stereotyper, jämlikhet, diskriminering (t.ex. kvinnor i tvättmedelsreklam, män i bilreklam)? Diskriminerande kommunikation, de sju vanligaste: kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder. ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck

Se följande: http://www.amelia.se/artiklar/Tyckte-du-det-var-sexitiskt-reklam-Kolla-in-de-har/

Uppgift – fördomar

Uppgiften ska göras i grupp på lektionen den 15/11. Jag delar in e i grupper. Uppgiften lämnas in som uppgift på Classroom, glöm inte att skriva namnen på samtliga i gruppen.
1. Varför har vi fördomar (sid. 166 – 168 i den bifogade texten). Ha med begrepp som haloeffekten, vi-mot-dom och syndabock i svaret.
2. Hur uppkommer myter och fördomar om olika befolkningsgrupper? Svara först i gruppen på frågan sedan jämför och diskutera förklaringarna på sid. 174.
3. Grunden för vad som räknas som diskriminering nämns i boken, vilka sju faktorer är det (sid 169 – 170)?
4. a) Vad anser ni om fördomar? Vad blir konsekvenserna i ett land, samhälle, grupp, familj där frödomar fritt får florera?
b) Hur kan man motverka fördomar? Svara först i gruppen på frågan sedan jämför och diskutera vad som skrivs på sid. 168.

Konflikter och det sociala sammanhanget

Uppgifter: 

Ensamma på havet>>

Konflikter och det sociala sammanhanget>>

Gruppuppgift konflikt och konflikthantering>>

 

Retorik 

Våga tala – vilja lyssna >>

Teckenspråk

Teckenspråk – Alfabetet

”Att vara döv är inte en medicinsk term. Den innebär istället en kulturell, social och språklig identitet. Den som använder sig av teckenspråket som sitt främsta sätt för kommunikation är därför en döv person.”

                      -ur Sveriges Dövas Förenings informationsblad

Teckenspråk Ur.se >> och Teckenspråk Ur.se 

 

Övning – kommunikation och tolkning

Detta är en individuell gruppövning. Alla deltagarna ska ha var sitt A4 papper.

Följande punkter säger ledaren:

 1. Vi ska vika pappret tillsammans efter mina instruktioner.
 2. För att ni inte ska se hur de andra viker pappret så blunda och slut ögonen under hela övningen. Prata inte.
 3. Vik pappret på mitten.
 4. Vik det på mitten en gång till.
 5. Riv av det övre högra hörnet.
 6. Vik upp pappret en gång.
 7. Vik det åt andra hållet.
 8. Riv av de övre hörnen.
 9. Öppna ögonen och fäll ut pappret.

Gå igenom allas papper och se om någon har samma mönster.

 1. Var det någon som tyckte instruktionerna var svåra?
 2. Om det blev så, varför blev era mönster olika tror ni?
 3. Hur skulle jag berättat detta så att alla fick samma pappersmönster?
 4. Hur gör man för att berätta något så att det inte misstolkas?

Om du ger exakt samma information till olika människor kommer de att tolka den olika. Det är en vanlig källa till konflikter.

 

Post a Comment