Uppgifter – Muntlig framställning

Muntlig framställning 

” – Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier.
– Användning av samtal som redskap i kommunikationen
– Kritisk bearbetning av information från olika källor.
– Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information.”

Uppgift

– Denna uppgift är en presentation som ska utföras muntligt av dig själv eller tillsammans två och två.
– Du ska hålla en lektion (muntlig presentation) om något inom kommunikation.
– Din fakta måste baseras på någon vetenskaplig artikel/forskning eller någon vetenskaplig uppsats, någon forskning/teori som är framtagen genom forskning. Du ska använda minst tre källor.
– Lektionen ska hållas i minst 20 minuter, om ni är två minst 30 minuter.
– Det enda du lämnar in skriftligt är en källförteckning och din planering.
– Du lämnar in en planering till mig senast den 5/2. Du ska ha med: Upplägget av lektionen, samt med kommentar varför du gör de valen som du gör. Om du ändrade planeringen efter samtal med andra och mig, varför/varför inte? En problemanalys (saker som kan inträffa under lektionen och hur du i så fall tror att du hanterar det). – Jag kommer att filma din lektion (om du tillåter).
– Efter lektionen ska du utvärdera din lektion skriftligt (ca en A4-sida). Jag kommer även att sammanfatta några kommentarer från framställningen som jag vill att du ska kommentera (är ni två får ni välja om ni vill göra utvärderingen tillsammans eller individuellt).
– Du ska dessutom utvärdera tre andra lektioner, ca en halv A4-sida per utvärdering.
– Du får inte välja ett område som vi har läst (men del av ett område).
– Du ska använda informationsteknik som redskap för kommunikation och information dvs någon enkät/fråga osv i t.ex. Mentimeter, JeopardyLabs, Google enkäter (innan lektionen för att ta reda på något), YouTube, Kahoot, presentation som Prezi, se gärna: http://www.jlsu.se/ikt-i-skolan/

Betygssamtal angående din lektion kommer att ske efter samtliga redovisningar

 1. 10/1 – Jag har en genomgång och du väljer ämne.
 2. 15/1 – Arbeta med uppgiften. Senaste datumet att informera mig om vilket ämne du har valt, detta i samråd med mig.
 3. 17/1 – Arbeta med uppgiften
 4. 22/1 – Du planerar din lektion tillsammans med andra i en grupp. Du berättar om din lektion med upplägg, alla i gruppen ger varandra återkoppling. Halvklass grupp 1 (andra jobbar på valfri plats)
 1. 24/1 – Du planerar din lektion tillsammans med andra i en grupp. Du berättar om din lektion med upplägg, alla i gruppen ger varandra återkoppling. Halvklass grupp 2 (andra jobbar på valfri plats)
 1. 29/1 – Du planerar/diskuterar lektionen tillsammans med mig, samt visar en planering. Halvklass grupp 2 (andra jobbar på valfri plats)
 1. 31/1 – Du planerar/diskuterar lektionen tillsammans med mig, samt visar en planering. Halvklass grupp 1 (andra jobbar på valfri plats)
 1. 5/2- Arbetar med uppgiften. Du skickar även in en planering.
  9. 7/2- Alla ska vara klara med uppgiften och redo att redovisa. Jag väljer vem som ska redovisa. Ni kommer att bli indelade i grupper och jag lottar vem som ska börja.

Förslag på område:

 • Tekniker och hjälpmedel för att kommunicera
 • Pedagogik
 • Det sociala och kulturens påverkan på människors kommunikation
 • Kris och krishantering
 • Retorik
 • Kommunikation och medier
 • Hur språket förändras (kanske anknyta till sociala medier)
 • Studieteknik
 • Stress och stresshantering
 • Hur dataspel påverkar individen
 • Sociala mediers betydelse och påverkan på individen
 • Ledarskap
 • Kommunikation via reklam
 • Manlig och kvinnlig kommunikation (skillnader och likheter)
 • Kommunikationsproblem
 • Om ”Fake news”
 • Grupper och grupputveckling
  • Högskola- och universitetsutbildning dvs om att läsa på universitet
 • Eget förslag? Gärna, hör med mig först