Uppgifter – Medier och masskommunikation

Kommunikation och medierna

Läs kap. 7, sid 113 – 126 i läroboken.

 1. Förklara följande begrepp:
 • Medium
 • Kanal
 • Massmedium
 • Mediekultur
 • Direkt påverkan
 • Propaganda
 • Multimedia
 • Mediekonvergens
 1. Sammanfatta hur mediesamhället växer fram.
 2. Förklara injektionsmodellen och imitationsteorin
 3. Förklara  Lazarfeldts teori tvåstegshypotesen