Uppgifter – Kroppsspråket

Uppgift status och härskartekniker
1. Härskartekniker, läs: http://www.retorikiska.se/harskarteknikskolan/
a) Varför används härskartekniker?
b) Förklara de sju härskarteknikerna.
c) Hur kan man motverka härskartekniker?
d) Har du råkat ut för/använt någon härskarteknik?
2. Alla har vi statusrelationer till varandra och är något vi bestämmer tillsammans med andra omedvetet. Typiska signaler för statusnivåer: Högstatus: Tyngdpunkt på båda benen, rak i ryggen, tittar rakt fram, talar med en tydlig och klar röst. Lågstatus: Tyngdpunkten på ett ben, tittar gärna ner/bort, flackande blick, gärna en hand i ansiktet, pratar tyst, stammar, långa pauser mitt i meningar.
a) Hur upplever du själv din status i olika situationer?
b) Kroppsspråk påverkar hur andra ser oss, men det kan också förändra hur vi ser på oss själva. Socialpsykologen Amy Cuddy visar hur ”kraftfulla poser” – att stå i en självsäker kroppsställning även om vi inte känner oss självsäkra – kan påverka testosteron- och kortisolnivåer i hjärnan och kanske även styra hur framgångsrika vi blir: https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are?language=sv
c) Testa, märker du någon förändring när du gör självsäkra kroppsställningar?
3. Hur kan man avslöja en lögnare? Läs: http://illvet.se/manniskan/psykologi/lognare-lar-dig-att-avsloja-en-bedragare-pa-kroppsspraketsamt https://nyheter24.se/nyheter/forskning/790698-11-satt-avsloja-om-nagon-ljuger-for-dig
4. Se filmen ”Body Language in politics”: https://vimeo.com/78851556 När ni ser filmen:
a) Ge exempel på ett par ”härskar tekniker”, som ledare använder för att visa makt.
b) Ge exempel på hur ledare använder sitt kroppsspråk.

Hemuppgift kroppsspråket
– Uppdaterad 12/5 – 2018
Du ska observera någon i din omgivning och lämna in senast den X/X som uppgift i Classroom för närvaro den X/X, dvs du får kompensationsledigt den X/X för att göra uppgiften.
I din observation ska du studera följande:
Gester
Mimik
Kroppshållning
Kroppslig närhet/sfär
Kroppskontakt
Använd kunskap som du har lärt dig i ditt resonemang.
Anknyt till om individens kroppsspråk är kulturellt, personligt samt om individen använder status i sitt kroppsspråk.

Gruppuppgift kommunikation

Uppdaterad 31/8 – 2017

Skriv namn på samtliga i gruppen och svara på följande frågor. Till din/er hjälp har du läroboken samt Internet (var källkritisk):

 1. Förklara följande begrepp:
  Sändare
  Mottagare
  Kanaler
  Budskap
  Brus
  Återkoppling
  Verbal kommunikation
  Icke verbal kommunikation
  Tvåvägskommunikation
  Envägskommunikation
  Massmedier/masskommunikation
  Medveten kommunikation
  Omedveten kommunikation
  Perception
  Auditiv perception
  Visuell perception
 2. a) Förklara Claude Shannon och Warren Weavers kommunikationsmodell.
  b) Vilken kritik finns mot modellen
 3. Förklara George Gerbners kommunikationsmodell.
 4. a) Vad innebär Kognitiv dissonans?
  b) Har du/ni använt det någon gång?
 5. Förklara Lasswells modell för masskommunikation.
 6. a) Läs artikeln 10 handsignaler du måste känna till: http://www.metro.se/nyheter/10-handsignaler-du-maste-kanna-till/Objgiy!15_3727-45/
  b) Använder du/ni handsignaler, vilka i så fall?

Uppgift kroppsspråket

 1. Vilka är dem sju universella ansiktsuttrycken för att uttrycka känslor?
 2. Härskartekniker, läs: http://www.umearegionen.se/uterum/samarbetsgrupper/jamstalldhet/webbutbildningnormstorm/harskartekniker.4.c562a9a13b3c135dd0573.html Samt: http://www.retorikiska.se/harskarteknikskolan/
  a) Varför används härskartekniker?
  b) Förklara dem sju härskarteknikerna, saknar du någon?
  c) Hur kan man motverka härskartekniker?
  d) Har du råkat ut för/använt någon härskarteknik?
 3. Vilka av följande visste du inte och vilken tycker du är bra att känna till: http://www.10fakta.se/kroppsprak/ och http://illvet.se/manniskan/ditt-kroppssprak-gor-dig-smartare
 4. Alla har vi statusrelationer till varandra och är något vi bestämmer tillsammans med andra omedvetet. Typiska signaler för statusnivåer:
  Högstatus: Tyngdpunkt på båda benen, rak i ryggen, tittar rakt fram, talar med en tydlig och klar röst. Lågstatus: Tyngdpunkten på ett ben, tittar gärna ner/bort, flackande blick, gärna en hand i ansiktet, pratar tyst, stammar, långa pauser mitt i meningar.
  a) Hur upplever du själv din status i olika situationer?
  b) Kroppsspråk påverkar hur andra ser oss, men det kan också förändra hur vi ser på oss själva. Socialpsykologen Amy Cuddy visar hur ”kraftfulla poser” – att stå i en självsäker kroppsställning även om vi inte känner oss självsäkra – kan påverka testosteron- och kortisolnivåer i hjärnan och kanske även styra hur framgångsrika vi blir: https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are?language=sv testa, märker du någon förändring när du gör självsäkra kroppsställningar
 5. Hur bra är du på att ”läsa” kroppsspråk?: http://www.youramazingbrain.org/testyourself/#
 6. Hur kan man avslöja en lögnare? Läs: http://illvet.se/manniskan/psykologi/lognare-lar-dig-att-avsloja-en-bedragare-pa-kroppsspraket samt https://nyheter24.se/nyheter/forskning/790698-11-satt-avsloja-om-nagon-ljuger-for-dig
 7. a) Försök hitta en god talare som använder bra kroppsspråk som mimik, gester osv.
  b) Varför anser du att personen använder ”bra” kroppsspråk?

 

Kommunikation och kultur

Läs kapitel 2.

Att inte vara medveten om eller ignorera skillnaden mellan olika kulturer landar ofta i missförstånd och kulturkrockar, detta kallas inom kommunikation ett slags brus.

Uppgift:

Om du/ni känner någon från något annat land, har rest och/eller uppmärksammat kulturella skillnader (kan vara vänner, skådespelare osv), samt utifrån det som står i boken och nedan, diskutera följande:

Personlig sfär – Avstånd

Samtalston och turtagande, Låg samtalston – skriker

Kroppskontakt – Skakar hand – pussas

Hatar konflikter – rakt på sak

Pinsamma samtal offentligt – privat

Gester – OK-tecken alt. fingrar i kors

Komma försent – punktlighet

I diskussionen ha med följande, om du tror att det stämmer eller inte:

Europa

Sydeuropa: Öppna och uttrycksfulla. Nordeuropa: Visar inte mycket känslor öppet. Hälsar genom korta handslag. Ögonkontakt under samtal viktigt.

Asien

Nära kroppskontakt anses vara ohövligt, likaså mycket ögonkontakt. Vid första mötet bugar man. Den med hög status bugar mindre än den med låg status.

USA

Fast handslag, ögonkontakt. Kramar ovanliga. Ogillar tystnader i samtal. Blinkningar används flitigt.

Australien

Hälsar med handslag, ögonkontakt viktigt. Öppet, avspänt beteende. Polynesiska maorier hälsar genom att gnida näsorna mot varandra. Gäspar inte utan att hålla för munnen. Viktigt att visa respekt i t.ex. köer. Visar ilska genom att hålla händerna på höfterna.

Afrika

Stora skillnader mellan länder. Västerländska sedvänjor fungerar ofta bra i storstäderna. Hälsa genom att skaka hand. Använd högerhand då man äter eller tar emot presenter. Undvik mycket ögonkontakt.

Mellanöstern och arabvärlden

Privata zoonen mindre än i väst. Att under samtalet flytta sig bakåt är oartigt för män. Ta av sig skorna då man går in i hus eller moské. Skaka på huvudet då man håller med om något.