Uppgifter konflikt och konflikthantering

Uppgift – Kommunikation i konflikt samt gruppen
– Uppdaterad 12/5 – 2018
Detta är en muntlig eller skriftlig uppgift. Du arbetar ensam eller två och två. Källor redovisas i texten samt med en källförteckning. Redovisar du muntligt så lämnar du endast in en källförteckning. Vi arbetar med uppgiften XX/XX. Inlämning senast X/X kl som .pdf på Vklass. 23:59. Lämnar du inte in så blir det istället ett prov på kap. 4 och 5 den X/X. Om du vill göra det muntligt, sker det på lektionen den X/X (informera mig senast den X/X om du vill redovisa).
Att läsa kap. 4 och 5 i läroboken samt eventuella länkar.
1. a) Det finns olika typer av konflikter, vilka är det?
b) Ge exempel på hur du har hamnat i de olika typerna av konflikter samt hur du har löst samtliga konflikter genom att anknyta till konfliktlösning/hur man hanterar en konflikt.
2. Det är inte ovanligt att det uppstår konflikter på sociala medier. Statistik från 2017 visar att i åldern 15 – 24 år använde 93% sociala medier varje dag. Statistik från 2016 visar att 67% av ungdomar i åldern 13 – 16 år använde internet och mobiltelefoner mer än tre timmar per dag. Läs: https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/motverka-natmobbning/vad-ar-brottsligt/
a) Alexander lägger upp en bild på en klasskamrat, Peter, på Instagram och skriver att klasskamraten Peter har slagit honom. Peter väcks på måndag morgon av meddelande från andra klasskamrater som är arga på Peter och uppmanar honom att inte komma till skolan för då kommer han att få stryk. Peter förstår inte, han har inte ens träffat Alexander under helgen. Är det Alexander gör lagligt, vilka konsekvenser kan det få för de inblandade?
b) Eva skickar ofta meddelande på Messenger till Kalle (en kille som går i parallellklassen), hur mycket hon tycker om honom och om de ska träffas. Kalle skriver varje gång att han inte vill att Eva kontaktar honom. Han är orolig att hans flickvän och kompisar ska få reda på att Eva kontaktar honom. Är det Eva gör lagligt, vilka konsekvenser kan det få för de inblandade?
3. Du och tre av dina klasskamrater ska göra en uppgift i samhällskunskapen, om ideologier, som ni ska redovisa. Redan första lektionen hamnar ni i konflikt om vilken ideologi ni ska arbeta med. Du och en annan klasskamrat vill arbeta med liberalismen och de andra två vill arbeta med marxismen. Utgå från de olika stadierna i FIRO hur ni arbetar för att nå samhörighet/närhet samt vilken typ av konflikt det är och hur ni löser den utifrån vad ni har läst gällande konflikter.
4. Du börjar arbeta på Vapiano på helger. Vad krävs av dig och dina arbetskamrater för att ni ska få sammanhållning och delaktighet i arbetsgruppen och göra ett bra arbete tillsammans på restaurangen, anknyt till Tuckmans modell?
5. Socialpsykologen Björn Nilsson har identifierat roller som är vanliga i gruppsammanhang, känner du igen dig eller någon annan i de olika rollerna? Motivera kort.
6. Läs läroboken 72 – 73 samt: https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/sociokulturellt-perspektiv/grupptryck/
a) Vad innebär grupptryck?
b) Berätta om Salomon Asch konformitetsexperiment samt vad han kom fram till.
c) Har du eller någon i din närhet påverkats av grupptryck? Motivera.