Uppgifter – Digital kommunikation

Konsekvenser av Internet

Gruppuppgift: Konsekvenser av Internet
1.a) Vad är en fejknyhet?
b) Berätta någon konsekvens med att sprida fejknyheter.
2. Läs om Grooming: https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/grooming/
Vad innebär Grooming?
3. a) Sammanfatta vanliga brott på Internet: https://internetstiftelsen.se/docs/vad-far-man-saga-pa-natet.pdf
b) Vad innebär straffet Olaga integritetsintrång?
4. Vad innebär nätfiske? Läs: https://www.xn--itskerhet-x2a.com/natfiske/
5. EU vill förbjuda memes på internet – Ett nytt direktiv från EU riskerar att sätt stopp för delning av underhållande bilder med text, så kallade memes, på bland annat Facebook.
a) Vad innebär memes?
b) Varför tror du EU vill förbjuda memes?
6. Läs artikel: https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2017/den-uppkopplade-hjarnan-sa-paverkas-barn-av-digitala-medier/
Sammanfatta hur barn påverkas positivt och negativt av digitala medier.
7. I kapitel 7 har ni läst bland annat om hur medierna påverkar oss. Ofta hörs röster från forskare och debattörer i medier med åsikter och tankar gällande datorspelandets inverkan på barn. Åsikterna är delade. En del debattörer varnar för datorspelande medan andra menar att varningarna för datorspelande är överdrivna. Läsa ett antal tidningsartiklar, några för och andra mot datorspelande.
Efter att ni läst ska ni själva bilda er en egen uppfattning. Diskutera sedan texterna i grupper, använd gärna egna erfarenheter i diskussionen. Sammanfatta vad ni har kommit fram till.
Följande texter ska läsas:
Bifogade sidorna 379 -381.
Dataspelsvåld minskar ungas förmåga till empati – Dagens Nyheter (101218)
http://www.dn.se/debatt/dataspelsvald-minskar-ungas-formaga-till-empati/
Så påverkas barnen av surfplattorna – Svenska Dagbladet (121018)
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sa-paverkas-barnen-av-surfplattorna_7593632.svd
Våldsamma dataspel påverkar kroppens fysiologiska system – Forskning.se (140521)
http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/valdsammadataspelpaverkarkroppensfysiologiskasystem.5.11267d7d14570ee98aee08.html
Våldsamma datorspel kan göra barn aggressiva – SVT (140301)
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/vald-och-sex-i-barns-datorspel
Ny rapport: Man blir inte aggressiv av spel – Expressen (150113)
http://www.expressen.se/nyheter/dokument/ny-rapport-man-blir-inte-aggressiv-av-spel/

Källkritik på Internet

Läs igenom: https://internetstiftelsen.se/guide/kallkritik-pa-internet/ och svara på:

Kap. 3 – 6:

 • Vad är källkritik?
 • Vad är en källa?
 • Läs läroboken sid. 135 – 136 och förklara:
  Muntlig källa
  Skriftlig källa
  Primär källa
  Sekundär källa
 • När man hämtar information från en källa bör man svara på/identifiera några frågor för att kunna värdera den, vilka (Checklista! Undersök källan)?
 • Förklara den källkritiska metoden. Läs: https://internetstiftelsen.se/guide/kallkritik-pa-internet/kallkritik-pa-natet/#metoden och eller läroboken 138
 • Varför källkritik på nätet?
 • Det finns olika knep för att granska medieformat, läs igenom.
 • Välj en artikel, webbplats, blogg eller annat på nätet och värdera om du skulle använda källan utifrån det du har läst, varför eller varför inte? Motivera.

Uppgift – källkritik och fejknyhet

Ni ska arbeta i grupp och svara på frågorna 1-3. Arbeta i Google Classroom så att jag kan se era svar.

 1. Vad är en fejknyhet?
 2. Se statistiken: https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2017.pdf sid. 81 – 82 och jämför med vad ni anser om ”Hur mycket av informationen som du tar del av på internet anser du är pålitlig?” och ”Har du fått utbildning/information om hur du värderar information på nätet?”
 3. Testa, hur bra är du på att avgöra om en nyhet är fejk?: https://svenska.yle.fi/artikel/2016/05/28/testa-hur-bra-struntdetektor-du-har

Arbeta i grupp och svara på frågorna 4-5. Ni har halva nästa lektion på er att göra färdigt fråga 5 därefter vill jag att ni presenterar fråga 5 för klassen.

4. Vad är Källkritik?

5. Utgå från den källkritiska metoden, läs artikeln: https://www.iis.se/docs/Kallkritik-pa-Internet.pdf och försök hitta en nyhet/artikel som är tillförlitlig och en som inte är tillförlitlig dvs en fejknyhet. Tänk på, att i presentationen inför klassen resonerar ni utifrån den källkritiska metoden.

Kommunikation och gruppen kap. 4 samt kommunikation och medierna kap 7.

Ni ska arbeta i grupp med uppgiften. Se till att alla i gruppen är delaktig samt att alla har tillgång till dokumentet. Inget lämnas in, allt vi går igenom kommer på provet.

Ni ska arbeta med uppgiften på lektionerna inför tvärgruppsredovisningen som är den 17/1. Ni ska då även ha läst igenom kap. 4 och kap. 7 och antecknat. För att kunna diskutera ev. rätta när det är tvärgruppsredovisning. Ni ska redovisa för varandra i ordning.

Grupp 1: Gruppens stadier, ta med modellen FIRO samt Tuckmans modell.

Grupp 2: Kulturen i gruppen, ta med kultur, normer, kollektivt minne och fackspråk.

Grupp 3: Roller i grupper, ta med funktionsroller, spontana roller och Björn Nilssons presentation av vilka roller som är vanliga i gruppsammanhang. 

Grupp 4: Spela roll trovärdigt samt att skapa vi-känsla, ta med status, trovärdighet, vi-känsla, ingrupp och utgrupp.

Grupp 5: Grupptryck, ta med konformitet, Asch experiment (se även https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/sociokulturellt-perspektiv/grupptryck/)

Grupp 6: Ett medium, flera medier, ta med medium, massmedium samt hur media samhället växer fram.

Grupp 7: Mediernas påverkan och Vi tar efter det vi ser, ta med injektionsmodellen, imitationsteorin (Banduras sociala inlärningsteori).

Grupp 8: Vi tar efter det vi ser och När påverkan är målet, ta med Lazarfeldts teori/forskning dvs tvåstegshypotesen, direkt påverkan och propaganda.

Grupp 9: Medier på nätet och sociala medier, ta med multimedia, mediekonvergens samt privat eller offentligt.

Grupp 10: Media barometern, ta med vad det är (http://www.nordicom.gu.se/sv/statistik-fakta/mediebarometern-2016). Sammanfatta statistiken för åldern 15 – 24 år. Samt de viktigaste resultaten: http://nordicom.gu.se/sv/aktuellt/nyheter/nagra-resultat-fran-mediebarometern-2016