Anställning

Rekrytering

Det finns olika rekryteringsmetoder och många kan förutsäga hur bra en person kommer att fungera i en organisation, vissa fungerar bättre än andra. Intelligenstester, tester av en persons förmåga att lösa olika uppgifter som t.ex. språkliga, tekniska, matematiska. Intelligenstest har visat sig ge god förutsägelse hur individer kan fungera i ett framtida anställning. Personlighetstester, tester för at kartlägga en individs personlighet samt intervju. Man kan även använda simulatortest, för att ta reda på om individen fungerar i olika arbetssituationer  (Jacobsen och Thorsvik 2017, 228-229).

 

Genomgång anställningsintervju:

Post a Comment