Kommunikation

”Skillnaden mellan en dröm och ett mål är en plan”
(Bodin 2016, 33).

Ämnesplan kommunikation >>

 

Källförteckning

Tänk – studiestrategier för gymnasiet (2016). Tebelius, Bodin, Anna. Hjärna utbildning.

Post a Comment