Uppgift muntlig framställning

Uppgift – Muntlig framställning

Denna uppgift är en presentation som ska utföras muntligt max två.

Ni ska göra en muntlig presentation/framställning samt en utvärdering. Framförandet ska handla om något inom kommunikation/pedagogik. Redovisningen ca 10 min. Ni ska även ha med informationsteknik. Efter redovisningarna ska ni ge varande lite återkoppling.”Two stars and a wish” i gruppen d.v.s. vi gar vandra två beröm och en önskan, vad man kunde gjort bättre eller i stället.

Det enda ni lämnar in skriftligt är en källförteckning samt utvärderingen. Utvärderingen görs individuellt eller tillsammans. Vill ni att jag filmar framförande till utvärderingen så säg till. Utvärderingen skrivs när du inte redovisar, men redovisar du i sista gruppen får du längre tid (när du inte redovisar får du även nästa uppgift att arbeta med).

Stäm gärna av med mig vid val av ämne, källor och upplägg (det står i samråd med handledare…).

 

 

Förslag på område:

 • Kommunikation och gruppen
 • Tala inför publik
 • Kommunikation och medierna
 • Pandemins påverkan på individer
 • Tekniker och hjälpmedel för att kommunicera
 • Pedagogik
 • Det sociala och kulturens påverkan på människors kommunikation
 • Kris och krishantering
 • Retorik
 • Kroppsspråket
 • Hur språket förändras (kanske anknyta till sociala medier)
 • Studieteknik
 • Sociala mediers betydelse och påverkan på individen
 • Kommunikation via reklam
 • Manlig och kvinnlig kommunikation
 • Kommunikationsproblem
 • Om ”Fake news”, spridning på sociala medier och konsekvenser

__________

Utvärdering av din muntliga presentation

Max en och en halv sida 1,5 radavstånd 12p Times New Roman. Anknyt gärna till kunskap som du har lärt dig (av mig och kunskap från boken). Med källor i texten och med en källförteckning.