Uppgift – Medier

Medier och social påverkan

Individuell uppgift. Inlämning senast 13/5. Formalia, max 3 sidor, 12 p, Times New Roman. Källor i texten samt med en källförteckning.

Syftet med denna uppgift är att diskutera medier och social påverkan. Tanken är att läsa och utgå från materialet nedan, analysera/diskutera hur du eller individer generellt påverkas av det som diskuteras nedan. Du får gärna ha med egna åsikter. Sammanfatta också hur du kan vara källkritisk för att undvika, att så mycket som möjligt, styras och påverkas. 

Till din hjälp: 

Kap. 7 Kommunikation och medierna: Injektionsmodellen (imitationsinlärning), propaganda och multimedia.

Desinformation och propaganda: https://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2022-01-19-desinformation-och-propaganda-i-pandemins-spar.html

https://urplay.se/program/227150-kallkoll-kriget-i-ukraina-desinformation-vad-ar-det

_____

Filmen The Social dilemma (Netflix). Förslag att ha med: 

  • Forskaren Jaron Lanier nämner att sociala medier förändrar och påverkar, gradvist och icke märkbart, vårt beteende och känslor, d.v.s. vad vi gör och vem vi är.
  • Sociala medier anses vara beroendeframkallande. 
  • ”Om inte du betalar för produkten, så är du produkten”, vår uppmärksamhet är produkten.
  • Varje handling du gör på internet registreras, även hur länge. 

____

Sociala media påverkar belöningssystemet i hjärnan detta kan skapa ett beroende. Framför allt aktiveras de delar av hjärnan som riktar vår uppmärksamhet mot det som är mest relevant för oss, kallat salience network. När vi lägger ut en bild eller ett inlägg på sociala medier så registrerar hjärnan en förväntan att bli bedömd, att få bekräftelse, som något viktigt för oss. 

Hjärnforskare: Sociala medier gör hjärnan ledsen

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/03/12/hjarnforskare-sociala-medier-gor-hjarnan-ledsen

_____

Källkritiskt förhållningssätt (här kan du läsa om källkritik, men du får gärna använda en annan källa): skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/guide-for-kallkritik-for-larare