Kommunikation

Introduktion

Övning – kommunikation och tolkning

Detta är en individuell gruppövning. Alla deltagarna ska ha varsitt A4 papper.

Följande punkter säger ledaren:

 1. Vi ska vika pappret tillsammans efter mina instruktioner.
 2. För att ni inte ska se hur de andra viker pappret så blunda och slut ögonen under hela övningen. Prata inte.
 3. Vik pappret på mitten.
 4. Vik det på mitten en gång till.
 5. Riv av det övre högra hörnet.
 6. Vik upp pappret en gång.
 7. Vik det åt andra hållet.
 8. Riv av de övre hörnen.
 9. Öppna ögonen och fäll ut pappret.

Gå igenom allas papper och se om någon har samma mönster.

 1. Var det någon som tyckte instruktionerna var svåra?
 2. Om det blev så, varför blev era mönster olika tror ni?
 3. Hur skulle jag berättat detta så att alla fick samma pappersmönster?
 4. Hur gör man för att berätta något så att det inte misstolkas?

Om du ger exakt samma information till olika människor kommer de att tolka den olika. Det är en vanlig källa till missuppfattningar/konflikter.