Uppgifter – Språk och argumentation

Uppgifter

Uppgift – Språkfilosofi

Läroboken Filosofins verktyg 1. Språket samt min genomgång

 1. Förklara följande: 
 • Sakpåstående
 • Värdepåstående
 • Mening och referens
 • Vaghet
 • Mångtydighet
 • Precisering
 • Analytiska satser/påstående
 • Syntetiska satser/påstående
 1. Förklara vad som är mångtydigt här:
  a) Kom, skjut och träffa dina vänner! (Reklam för skytteförening).
  b) Här serveras inte öl utan mat! (Skylt utanför ett enkelt matställe).
  c) I banklokalen befann sig tre tjänstemän, två kvinnor och bankkamreren (ur en artikel om bankrån).
  d) Demokrati är det sämsta styrelseskicket – förutom varje annat tänkbart alternativ (Churchill)
 2. Vad är Språkspel? Ge även exempel. 

__________

Uppgift 1 – Argumentationsanalys

 1. Förklara följande: 
 • Tes
 • Argumentation
 • Argument
 • Contra-argument (C)
 • Pro-argument (P)

2. Motivera tes, contra-argument samt pro-argument i följande: 

a) T Människan är ett djur
P1 Människan och aporna har gemensamma förfäder
C1 Människan har till skillnad från djuren ett språk

b) T: Skatterna bör höjas
P1: Det är underskott i statsbudgeten
P2: Försvaret behöver rustas upp
P1P2: Ryssland har stärkt sin militära kapacitet
C1: Om skatten istället sänks så kommer konsumtionen att öka och fler få jobb
C1C1: Om skatten sänks så skulle sparandet öka, inte konsumtionen

 1. Förklara skillnaden mellan hållbarhet och relevans.
 2. En välgrundad argumentation förutsätter att talaren eller skribenten undviker så kallade argumentationsfel. Hitta argumentationsfelet i följande sats och förklara varför det är ett argumentationsfel:
  a) Tobaksrökningen bland unga har minskat, för ingen röker längre i vår klass.
  b) Marias argument är tillförlitliga eftersom hon är filosof.
  c) De bästa tv-serierna innehåller många karaktärer, eftersom serier som innehåller flera karaktärer är bättre än andra.
  d) Petter är verkligen smart, och därför trivs alla i hans sällskap.
 3. Förklara följande argumentknep /bristfällig argumentation:
  a) Rävsaxen/falskt dilemma
  b) Majoritetsargument
  c) Auktoritetsargument
  d) Personangrepp
  e) Känsloargument

__________

Att undvika tankefällor (från: https://urplay.se/program/209791-klartankt-att-undvika-tankefallor)

 1. Vilja tro-fällan. Våra tankar följer enkla, bekanta mönster. Vi hör det vi vill höra.
 2. Tjat-fällan. Om något upprepas tillräckligt ofta tror vi att det är sant.
 3. Halo-fällan. Vi tror oreserverat på de vi ser upp till eller uppfattar som auktoriteter, även om de uttalar sig i frågor som de inte har expertkunskaper om. Omvänt lyssnar vi inte alls på de som vi ogillar, oavsett vad de säger. Halofällan kallas så efter de extra ljusringar som kan synas runt ett lysande objekt, som solen eller månen. 
 4. Ankringsfällan. Ett ankare, den första siffra vi ser, fungerar som en referens som leder våra tankar i en viss riktning. 
 5. Tillgänglighetsfällan. Vi uppfattar verkligheten utifrån (dramatiska) bilder som vi har kvar i minnet. 
 6. Pessimistfällan. Vi tar lätt till oss negativa fakta och är mindre intresserade av goda nyheter. Till exempel tror vi att mycket i världen blir sämre fast det i verkligheten är tvärtom. Det visar bland annat studier som stiftelsen Gapminder (se nedan) har gjort. I undersökningen Gapminder Test 2017 frågade de exempelvis om andelen människor som lever i extrem fattigdom under de senaste 20 åren har A) nästan fördubblats, B) inte förändrats eller C) nästan halverats. Så mycket som 37 procent av svenskarna svarade A, 27 procent B och bara 36 procent C, som är det rätta svaret. 

Gör/diskutera samtliga nedan, tillsammans:
1. Läs följande påståenden:
Rosor har blommor.
Vissa blommor vissnar fort.
Därför vissnar vissa rosor fort. 

Stämmer det sista påståendet?  Svara det du kommer att tänka på direkt. 

Fundera en stund: Hur skulle du svara nu? (Låter rätt men är fel vid närmare eftertanke. Vissa blommor vissnar fort men dit hör nödvändigtvis inte rosor.) 

2. Det har försvunnit pengar ur kaffekassan. I rummet finns tre personer som vi kan kalla A, B, och C. Polisen frågar var och en av dem om de har pengarna. Vi vet att minst en av dem talar sanning och minst en ljuger när de svarar.

A säger: B har inte pengarna
B säger: Jag har inte pengarna
C säger: Jag har pengarna.
Vem är det som har pengarna?

(A för då är han och B sanningsenliga medan C ljuger. Inte C för då talar alla sanning. Inte B för då ljuger alla.) 

3. Vad kan du själv göra för att inte fastna i tankefällor? 

4. Kan du ge något exempel på att du missuppfattat något för att du har tänkt så som du alltid har gjort? 

5. Osanningar kan spridas som så kallade falska nyheter. Kan det ha betydelse för spridningen vem som först lade fram budskapet? Finns det några risker med att falska nyheter sprids? 

6. Vad tror du är svaret på denna fråga som ställdes i Gapminder 2017: Under de senaste 20 åren har andelen människor som lever i extrem fattigdom…
A. nästan fördubblats
B. inte förändrats
C. nästan halverats? 

Trodde du något annat än C som är det rätta svaret? Vad kan det i så fall bero på? 

__________

Övning i språkfilosofi

Syfte/mål: Övningen är tänkt som en övning i språkfilosofi för att skapa en personlig upplevelse på området i kontrast med teori. Att göra dig medveten om hur beroende vi är av vår interna dialog och hur språket påverkar vår verklighetsuppfattning. 1. Upplev för första gången Du ska gå runt på skolan några minuter som om du vore ett nyfött barn eller en utomjording som såg allting för första gången. Du ska inte sätta etiketter med tänkandet, som ”dörr” ”tråkig”, varför har han en tröja?” etc. Gå runt själv så att den sociala interaktionen inte stör den egna privata erfarenheten. 2. Upplev som en terminator Gå runt och sätt etikett på allt du ser så mycket som möjligt med hjälp av ”tänkaren” i huvudet (röd, lång, rak, dörr, vit etc… vår inre kommentator är oändligt bra på att analysera och ettikera vår omvärld som ni vet…). Ta gärna samma tur som innan men något längre Gå runt själv så att den sociala interaktionen inte stör den egna privata erfarenheten. När du är klar, frågor att svara på: 1. Vad ansåg du om de två sätten att uppleva vår verklighet (omgivning)? 2. Är vi väldigt bundna till vårt språk när vi upplever vår omvärld? 3. Kan vi uppleva fenomenen ”som de är” utan omvägen via språkets etiketter? 4. Kan vi befria oss från språket?

__________

Övning – kommunikation och tolkning

Detta är en individuell gruppövning. Alla deltagarna ska ha var sitt A4 papper.

Följande punkter säger ledaren:

 1. Vi ska vika pappret tillsammans efter mina instruktioner.
 2. För att ni inte ska se hur de andra viker pappret så blunda och slut ögonen under hela övningen. Prata inte.
 3. Vik pappret på mitten.
 4. Vik det på mitten en gång till.
 5. Riv av det övre högra hörnet.
 6. Vik upp pappret en gång.
 7. Vik det åt andra hållet.
 8. Riv av de övre hörnen.
 9. Öppna ögonen och fäll ut pappret.

Gå igenom allas papper och se om någon har samma mönster.

 1. Var det någon som tyckte instruktionerna var svåra?
 2. Om det blev så, varför blev era mönster olika tror ni?
 3. Hur skulle jag berättat detta så att alla fick samma pappersmönster?
 4. Hur gör man för att berätta något så att det inte misstolkas?

Om du ger exakt samma information till olika människor kommer de att tolka den olika. Det är en vanlig källa till konflikter.

__________

Examination språkfilosofi och argumentationsanalys

Innan du kan påbörja examinationen ska alla tre uppgifter i Classroom vara gjorda.

Examination: 
När: 8/2
Hur: Två eller max tre i grupp. Redovisa/diskutera och filma och skicka på Classroom senast 8/2. Vill du arbeta ensam samtalar du istället för mig eller i grupp den 8/2. Informera mig senast den 26/1 vad du vill göra.
Hjälp: Läroboken (se sidor i uppgifterna), tre uppgifter som vi har arbetat med samt mina genomgångar (en Google presentation).
Vad: Bifogat finns vad du/ni ska ha med.

Examination språkfilosofi och argumenationsanalys

 1. Samtala kring följande samt ge exempel (ha även med nyttan med att känna till begreppen): 
 • Sakpåstående
 • Värdepåstående
 • Mening och referens
 • Vaghet
 • Mångtydighet
 • Precisering

2. a) Vad är språkspel, ge även exempel?
b) Hur kommer språkspel (språket i en viss kontext) fram i Wittgensteins text (analysera texten, vad han menar)?

 

“Betrakta t.ex. de företeelser som vi kallar ”spel”. Jag menar sådant som brädspel, kortspel, bollspel, tävlingslekar, osv. Vad har de alla gemensamt? – Säg inte: ”Det måste finnas något gemensamt för dem, annars kallades de inte ’spel’” – utan se efter om de alla har något gemensamt. – Ty när du ser på dem, kommer du inte att se något som är gemensamt för dem alla utan du kommer att se likheter, släktskapsförhållanden, och det i ett stort antal. Som sagt: tänk inte, utan se efter! – Se t.ex. på brädspelen med deras många släktskapsförhållanden. Gå så över till kortspelen, här finner du många motsvarigheter till den första klassen, men många gemensamma drag försvinner och andra dyker upp. När vi sedan går över till bollspelen, så finns mycket av det gemensamma kvar men mycket har gått förlorat. – Är de alla ”underhållande”? Jämför schack med kvarnspel. Eller är det alltid frågan om att vinna och förlora eller om en konkurrens mellan de spelande? Tänk på patiens. I bollspelen förekommer det att man vinner eller förlorar; men när ett barn kastar en boll mot en vägg och åter fångar den, är detta drag försvunnet. Uppmärksamma vilken roll skicklighet och tur spelar. Och hur olika är inte skicklighet i schack och skicklighet i tennis. Tänk nu på ringlekarna: Här finns underhållningselementet, men hur många av de övriga karaktäristiska dragen har inte försvunnit! Och så kan vi fortsätta genom de många, många andra grupperna av spel. Se likheter dyka upp och försvinna.”(Filosofiska undersökningar, 1953). 

3. Vilka argument är relevanta för tesen (och varför):
”Tobaksrökning kostar samhället mycket pengar”.

– Folk röker mer när de blir nervösa

– Många icke rökare blir irriterade på rökare

– Flertalet offer för lungcancer är rökare

– Om en kvinna röker när hon är gravid kan barnet skadas

– Tobaksindustrin ger Sverige goda exportinkomster

– Rökning är en hälsofara för rökaren och den passiva rökaren

– Många bränder orsakas av sängrökare

– Den som slutar röka går ofta upp i vikt

– Pengar som läggs på rökning kan bättre läggas på annat

4. Förklara följande samt hitta en valfri artikel (ta inte samma artikel som någon annan, och ha med följande): 

 • Tes
 • Argumentation
 • Argument
 • Contra-argument (C)
 • Pro-argument (P)
 • Hållbarhet och relevans
 • Argumentknep

Här hittar ni artiklar:

http://www.dn.se/debatt/
http://www.aftonbladet.se/debatt
http://www.gp.se/nyheter/debatt