Uppgifter – Övrigt

Filosofiska diskussioner >>

Ondska och filosofi >>

Uppgift: Filosofiska diskussioner

Gör följande uppgift tillsammans i grupp eller två och två.

 1. Tänk dig att du, en humla eller en fågel tittar på utsikten från ett berg. Ser humlan samma sak som fågeln eller du ser? Vilken ”verklighet” är den rätta? Motivera svaret.
 2. När du är sjuk smakar inte maten på samma sätt som när du är frisk. Vilken är den rätta smaken? Var sitter smaken, i munnen eller i maten?
 3. Om du tittar på väggarna ser de inte ut att ha samma färg överallt fast det borde vara så. Vilken är den rätta färgen? Var finns färgen – på väggen eller i hjärnan?
 4. Kan man säga att det susar i träden om ingen hör det? Motivera svaret
 5. Hur tjock är en linje? Hur många dimensioner har den?
 6. Hur många korn ska det finnas för att kallas en sandhög? Motivera svaret.
 7. Hur många träd ska det finnas för att kallas skog? Motivera svaret.
 8. Du säger att tavlan är vacker (en värdering). Var sitter ”det vackra”, i tavlan eller i din hjärna? Vilken är skillnaden mellan ett sakpåstående och en värdering (ett värdepåstående)?
 9. Kan du med säkerhet veta något du inte har kontrollerat empiriskt, dvs. med hjälp av erfarenheten? Om jag t.ex. säger: Pelle ligger nu under sin säng eller så är han någon annanstans. Kan du veta att jag talar sanning utan att ta reda på var han är, dvs utan att ha erfarenhet av detta faktum? (Vad menas med erfarenhet?) Man måste utgå ifrån att Pelle finns.
 10. Filosofin brukar delas in i underavdelningar.
  a. kunskapsteori, som diskuterar kunskapens möjligheter och begränsningar. Man diskuterar frågor som vad är kunskap? vad kan vi veta något om? och på vilket sätt får vi denna kunskap?
  b. semantik, språkfilosofi, där man undersöker problem med språkliga tolkningar, betydelsen av ord och formuleringar.
  c. logik, där man undersöker korrektheten i tankegångar, slutledningar och resonemang.
  d. etik, som behandlar moraliska frågor, vad som anser rätt eller fel, gott eller ont.
  e. vetenskapsteori, där man försöker klarlägga vetenskapliga samband som orsak-verkan (kausala samband), sannolikheter osv.

Diskutera nedanstående exempel och försök placera dessa i rätt områden, a-e. Alla uppgifter har förstås att göra med semantik, eftersom du måste tolka språket, med det kanske inte är exempel på ett semantiskt problem som kan vålla missförstånd.
– Om det regnar så blir jag blöt. Det regnar. Alltså blir jag blöt
– Min mamma är snäll!
– Jag har studerat alla svanar, alla svanar är vita.
– Bilen startar inte, batteriet är tomt.
– Man ska aldrig ljuga, hur skulle det se ut om alla ljög.
– Om någon är en människa, så är han dödlig. Kalle är dödlig. Kalle är en människa.
– Om Anna är längre än Boel och Boel i sin tur är längre än Cecilia vet jag att det är falskt att Cecilia är längre än Anna.
– Vad är det där för fågel, en blåmes eller en talgoxe? En blåmes är det inte, för de har blått på huvudet. Då är det en talgoxe.