Övrigt

Dualism, att människan består av två väsenskilda delar dvs en kropp och en själ. Två förespråkare för detta var Platon och Descartes. Descartes ansåg att kropp och själ är två skilda substanser. Att kroppen är ett utsträckt ting (res extensa) och själen är ett tänkande ting (res cogitans) (Carlshamre 1998, 14 – 15).

Källförteckning

Post a Comment