Uppgifter – Kunskap och vetenskap

Uppgifter

Uppgift kunskap och vetenskap
31/1 – 2019

 1. a) Evidentialismär en filosofisk term som framhåller att det endast är rationellt att tro sådant som det finns goda skäl att hålla för sant. Hur resonerade Platon gällande att hävda att något är sant? Ge även exempel i ditt resonemang.
  b) Gettier (Gettierproblemet), ansåg att Platons resonemang inte räckte för att hävda att något är sant, varför?
  c) Idag pratar filosofer om ”fem goda/legitima skäl för kunskap” vilka är det?
 2. Vad innebär vetenskap?
 3. Förklara:
  Hypotes
  Verifiering
  Kvalitativ metod
  Kvantitativ metod
  Reliabilitet
  validitet
  Pseudovetenskap
 4. Förklara de fyra vetenskapsteoretiska metodlärorna.
 5. Fundera över något som du vill forska om (ta reda på). Du utgår sedan utifrån hypotetisk deduktiv metod. Du ska sedan berätta för personen bredvid dig om din forskning.

Instuderingsfrågor – Kunskap, sanning och vetenskap

 1. Hur resonerade Platon gällande krav på kunskap, resonera även utifrån ett eget exempel.
 2. a) För att påstå att något är sant (källa till kunskap) finns något som man kallar ”Goda skäl för kunskap” (vetenskapliga, legitima skäl för kunskap).
  b) Vilka är det? Förklara även vad de innebär.
  c) Tycker du att någon är överlägsen de andra och i så fall varför?
 3. Förklara vad A priori och A posteriori innebär.
 4. Vad innebär skeptisism.
 5. Logik
  a) Ge exempel på ett argument som är logiskt giltigt och där premisserna är sanna.
  b) Ge exempel på ett argument som är logiskt giltigt men där premisserna är falska.
  c) Måste ett argument vara sant för att det ska vara logiskt giltigt?
 6. a) Rationalister och empirister har länge diskuterat var den bästa kunskapen kommer ifrån.
  b) Förklara båda riktningarna.
 7. Förklara vad vetenskap är.
 8. Vad innebär Induktiv – deduktiv metod? Ge även exempel.
 9. Förklara dom fyra vetenskapsteoretiska metodlärorna. Var även kritisk.