Genus

Mary Wollstonecrafts moralfilosofi

Mary Wollstonecraft (1759–1797) var en känd upplysningstänkare och en tidig feminist. Hennes huvudverk Till försvar för kvinnans rättigheter behandlar frågor kring moralfilosofi och moralfostran på ett sätt som betonar både förnuftets och känslornas betydelse.

Material: https://svenska.yle.fi/dataviz/abimix/2019/host/FF-sv/attachments/index.html#7.A

Källförteckning

Svenska Yle. Svenska.yle.fi/ova. Hämtat den 23/12 – 2021 från: https://svenska.yle.fi/ova